Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hoá.

  Đăng bởi tungson_linus
  Số trang: 156

Đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hoá. Đăng bởi tungson_linus

📎 Số trang: 156
👁 Xem: 802
⬇ Tải: 16

download now Đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hoá.

 • Bảo hộ NHHH theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa kỳ

  Đăng bởi kaoducban8
  Số trang: 147

Bảo hộ NHHH theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa kỳ Đăng bởi kaoducban8

📎 Số trang: 147
👁 Xem: 719
⬇ Tải: 18

download now Bảo hộ NHHH theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa kỳ

 • Hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính nhà nước đối với các ...

  Đăng bởi nguyennhinh362
  Số trang: 147

Hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính nhà nước đối với các ... Đăng bởi nguyennhinh362

📎 Số trang: 147
👁 Xem: 866
⬇ Tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuê đất ở Việt Nam hiện nay

 • Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải ...

  Đăng bởi utcung2787
  Số trang: 130

Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải ... Đăng bởi utcung2787

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 640
⬇ Tải: 18

download now Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay

 • Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật ...

  Đăng bởi ariesriver
  Số trang: 121

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật ... Đăng bởi ariesriver

📎 Số trang: 121
👁 Xem: 825
⬇ Tải: 16

download now Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

 • Bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam với việc Việt Nam gia nhập Công ...

  Đăng bởi duongnt
  Số trang: 115

Bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam với việc Việt Nam gia nhập Công ... Đăng bởi duongnt

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 645
⬇ Tải: 16

download now Bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam với việc Việt Nam gia nhập Công ước Berne

 • Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện ...

  Đăng bởi huyendt112
  Số trang: 110

Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện ... Đăng bởi huyendt112

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 693
⬇ Tải: 16

download now Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện nay

 • Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan ...

  Đăng bởi bdsclhn
  Số trang: 98

Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan ... Đăng bởi bdsclhn

📎 Số trang: 98
👁 Xem: 706
⬇ Tải: 16

download now Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đại ở Việt Nam hiện nay

 • Phương hướng hoàn thiện chế định giao dịch bảo đảm trong pháp ...

  Đăng bởi thanhthuy_qtkd
  Số trang: 77

Phương hướng hoàn thiện chế định giao dịch bảo đảm trong pháp ... Đăng bởi thanhthuy_qtkd

📎 Số trang: 77
👁 Xem: 646
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng hoàn thiện chế định giao dịch bảo đảm trong pháp luật hàng hải Việt Nam

 • Phasp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ...

  Đăng bởi vuhoang1289
  Số trang: 69

Phasp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ... Đăng bởi vuhoang1289

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 582
⬇ Tải: 16

download now Phasp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tại nước CHDCND Lào

 • Giáo trình Luật thương mại quốc tế

  Đăng bởi lp_meteora_lk
  Số trang: 239

Giáo trình Luật thương mại quốc tế Đăng bởi lp_meteora_lk

📎 Số trang: 239
👁 Xem: 807
⬇ Tải: 20

download now Giáo trình Luật thương mại quốc tế

 • Các giải pháp lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu ...

  Đăng bởi nguenthuhang
  Số trang: 130

Các giải pháp lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu ... Đăng bởi nguenthuhang

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 472
⬇ Tải: 16

download now Các giải pháp lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài Việt Nam

 • Nghiên cứu pháp luật tranh chấp lao động Việt Nam dưới góc độ so ...

  Đăng bởi honghidung
  Số trang: 121

Nghiên cứu pháp luật tranh chấp lao động Việt Nam dưới góc độ so ... Đăng bởi honghidung

📎 Số trang: 121
👁 Xem: 532
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu pháp luật tranh chấp lao động Việt Nam dưới góc độ so sánh với pháp luật Trung Quốc 1

 • Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật ...

  Đăng bởi tranthu0978
  Số trang: 121

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật ... Đăng bởi tranthu0978

📎 Số trang: 121
👁 Xem: 507
⬇ Tải: 16

download now Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam 1

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT