Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VIỆT NAM

Loại file: pdf, docx | Số trang: 27 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 247 Kb | Thành viên upload: streetkingvn123

Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của TCTD ( bên bảo lãnh) với bên có quyền ( bên thụ hưởng bảo lãnh ) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng ( bên được bảo lãnh ). Khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên thụ hưởng bảo lãnh, khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho TCTD số tiền đã được trả thay.

Như vậy, xét theo các hình thức tín dụng của ngân hàng thì bảo lãnh là một hình thức tín dụng đặc biệt, “tín dụng chữ ký- signature credit”. Đây là một hình thức tín dụng mà ngân hàng không trực tiếp cho vay bằng tiền. Nhưng bằng uy tín (chữ ký) của mình, ngân hàng tạo điều kiện để khách hàng sử dụng vốn của người khác và đảm bảo thanh toán cho khách hàng. Tuy cũng là một hình thức tín dụng của ngân hàng nhưng trong quá trình hạch toán bảo lãnh không làm thay đổi bảng quyết toán tài sản mà được hạch toán ngoại bảng.

Nghiệp vụ bảo lãnh có thể được thực hiện bởi những tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại, các quỹ, các tổ chức bảo hiểm….

Kết cấu đề tài:

I. Những vấn đề có tính chất lý luận về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng.

II. Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VIỆT NAM

III.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 5226
Lượt tải: 40
Số trang: 27
Kích thước: 247 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

I.NHỮNG VẤNĐ CÓ TÍNH CHẤT LÝ LUẬN V NGHIỆP V BẢO LÃNH NGÂN HÀNG.

 

1. Bảo lãnh ngân hàng và vai trò của bảo lãnh ngân hàng

1. 1 Khái niệm, chức năng của bảo lãnh ngân hàng

·        Khái niệm bảo lãnh ngân hàng.

Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của TCTD ( bên bảo lãnh)với bên có quyền ( bên thụ hưởng bảo lãnh ) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng ( bên được bảo lãnh ). Khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên thụ hưởng bảo lãnh, khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho TCTD số tiền đã được trả thay.

Như vậy, xét theo các hình thức tín dụng của ngân hàng thì bảo lãnh là một hình thức tín dụng đặc biệt, “tớn dụng chữ ký- signature credit”. Đây là một hình thức tín dụng mà ngân hàng không trực tiếp cho vay bằng tiền. Nhưng bằng uy tín (chữ ký) của mình, ngân hàng tạo điều kiện để khách hàng sử dụng vốn của người khác và đảm bảo thanh toán cho khách hàng. Tuy cũng là một hình thức tín dụng của ngân hàng nhưng trong quá trình hạch toán bảo lãnh không làm thay đổi bảng quyết toán tài sản mà được hạch toán ngoại bảng.

Nghiệp vụ bảo lãnh có thể được thực hiện bởi những tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại, các quỹ, các tổ chức bảo hiểm….

·        Chức năng của bảo lãnh ngân hàng

 

Thứ nhất, bảo lãnh ngân hàng là công cụ bảo đảm ( Security Instrument)

Đây là chức năng quan trọng nhất của bảo lãnh. Đó là việc ngân hàng cung cấp cho bên thụ hưởng một khoản bồi thường về tài chính cho những thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng của bên được bảo lãnh gây ra. Như vậy, ngân hàng phát hành bảo lãnh đã tạo ra một sự đảm bảo chắc chắn cho người thụ hưởng từ đó tạo cho họ lòng tin tưởng, sự yên tâm để thực hiện tốt hợp đồng. Bảo lãnh là một công cụ đảm bảo chứ không phải là công cụ thanh toán. Do vậy, bảo lãnh chỉ được dùng cho mục đích đảm bảo an toàn cho bên thụ hưởng khi có biến cố vi phạm hợp đồng chứ không phải lập ra là để nhằm thanh toán cho người thụ hưởng. Người được bảo lãnh và người thụ hưởng bảo lãnh phải cố gắng hết sức có thể để thực hiện tốt những điều đã được quy định trong hợp đồng. Vì vậy những khả năng xảy ra nghĩa vụ bồi thường của ngân hàng thường rất nhỏ. Theo thống kê của các nhà ngân hàng

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VIỆT NAM

  Đăng bởi: streetkingvn123 Số trang: 27

Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VIỆT NAM

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 5226
⬇ Lượt tải: 40

download now Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VIỆT NAM

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển ...

  Đăng bởi: nguyenkhanh2404 Số trang: | Số trang: 73

Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 296
⬇ Lượt tải: 16

download now Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành

 • Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng công thương ...

  Đăng bởi: comay82hd Số trang: | Số trang: 75

Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng công thương ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 395
⬇ Lượt tải: 16

download now Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Tỉnh Hà Tây

 • Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

  Đăng bởi: lovetrees2002 Số trang: | Số trang: 52

Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 52
👁 Lượt xem: 401
⬇ Lượt tải: 17

download now Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

 • Thực trạng bảo lãnh ở việt nam hiện nay

  Đăng bởi: NordBlyadi Số trang: | Số trang: 25

Thực trạng bảo lãnh ở việt nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1095
⬇ Lượt tải: 20

download now Thực trạng bảo lãnh ở việt nam hiện nay

 • Tăng cường hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng nông ...

  Đăng bởi: mid9it Số trang: | Số trang: 83

Tăng cường hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng nông ...

📎 Số trang: | Số trang: 83
👁 Lượt xem: 352
⬇ Lượt tải: 16

download now Tăng cường hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Láng Hạ

 • Bảo Lãnh Ngân Hàng

  Đăng bởi: nguyen_hoatc14 Số trang: | Số trang: 14

Bảo Lãnh Ngân Hàng

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 404
⬇ Lượt tải: 18

download now Bảo Lãnh Ngân Hàng

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng ĐT ...

  Đăng bởi: ladygaga319 Số trang: | Số trang: 112

Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng ĐT ...

📎 Số trang: | Số trang: 112
👁 Lượt xem: 635
⬇ Lượt tải: 17

download now Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng ĐT PT Việt Nam

Luật Luật ngân hàng
Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VIỆT NAM Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của TCTD ( bên bảo lãnh) với bên có quyền ( bên thụ hưởng bảo lãnh ) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng ( bên được bảo lãnh ). Khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng docx Đăng bởi
5 stars - 118942 reviews
Thông tin tài liệu 27 trang Đăng bởi: streetkingvn123 - 20/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VIỆT NAM