Thuế xuất nhập khẩu và vai trò của nó trong nền kinh tế

Loại file: pdf, docx | Số trang: 19 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 55 Kb | Thành viên upload: hoahongvang2010

Thực hiện đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ VI, những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thàng tựu to lớn. Dưới tác động của quá trình tự do toàn cầu hoá ngày càng diễn ra mạnh mẽ hoạt động ngoại thương của nước ta cũng phát triển không ngừng.Cùng với quá trình đổi mới kinh tế, hệ thống thuế nước ta nói chung và thuế xuất khẩu,nhập khẩu nói riêng cũng không ngừng phát triển và toàn thiện. Tuy nhiên thuế xuất nhập khẩu nước ta hiện nay vẫn còn bất cập và cần được giải quyết. Đặc biệt bối cảnh hiện nay, xu thế liên kết kinh tế quốc tế ngày càng được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nền kinh tế các nước trên thế giới hiện nay càng phụ thuộc nhau hơn và liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Do vậy việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các quốc gia phải có sự điều chỉnh thích hợp, và hệ thống thuế của quốc gia cũng không tránh khỏi điều đó. Nó không chỉ vừa phải đáp ứng được yêu cầu kinh tế của quốc gia mà còn phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Vì thế việc nghiên cứu thuế xuất nhập khẩu trong nước đang là một đòi hỏi cấp bách đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt nam, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong l

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 55 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

              LỜI NÓI ĐẦU

 

       Thực hiện đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ VI, những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thàng tựu to lớn. Dưới tác động của quá trình tự do toàn cầu hoá ngày càng diễn ra mạnh mẽ hoạt động ngoại thương của nước ta còng phát triển không ngừng. Cùng với quá trình đổi mới kinh tế, hệ thống thuế nước ta nói chung và thuế xuất khẩu, nhập khẩu nói riêng cũng không ngừng phát triển và toàn thiện. Tuy nhiên thuế xuất nhập khẩu nước ta hiện nay vẫn còn bất cập và cần được giải quyết. Đặc biệt bối cảnh hiện nay, xu thế liên kết kinh tế quốc tế ngày càng được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nền kinh tế các nước trên thế giới hiện nay càng phụ thuộc nhau hơn và liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Do vậy việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các quốc gia phải có sự điều chỉnh thích hợp, và hệ thống thuế của quốc gia còng không tránh khỏi điều đó. Nó không chỉ vừa phải đáp ứng được yêu cầu kinh tế của quốc gia mà còn phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Vì thế việc nghiên cứu thuế xuất nhập khẩu trong nước đang là một đòi hỏi cấp bách đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt nam, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

NỘI DUNG

 

Chương I: Mét sè vấn đề cơ bản về thuế:

I/ Khái niệm về thuế

       Có rất nhiều quan niệm khac nhau về thuế và cho tới nay chưa có mét sù thống nhất về khái niệm thuế nhà nước nói chung.

       Các nhà kinh điển như Mác coi: Thuế là cơ sở kinh tế của nhà nước, theo Lênin: Thuế là cái nhà nước thu của dân mà không bù lại. Học giả Montesquieu (Pháp) cho rằng: Thuế là một phần tài sản của người công dân

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luật Luật kinh tế
Thuế xuất nhập khẩu và vai trò của nó trong nền kinh tế Thực hiện đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ VI, những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thàng tựu to lớn. Dưới tác động của quá trình tự do toàn cầu hoá ngày càng diễn ra mạnh mẽ hoạt động ngoại thương docx Đăng bởi
5 stars - 64125 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: hoahongvang2010 - 18/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thuế xuất nhập khẩu và vai trò của nó trong nền kinh tế