Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả khi tham gia công ước Berne

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: underground9765 | Sửa đổi lần cuối: 02/03/2012

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

 

 

Trang

 

Trang phô bìa

 

 

Lời cam đoan

 

 

Mục lục

 

 

MỞ ĐẦU

1

 

Chương 1:LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG UỚC BERNE. KINH NGHIỆM LẬP PHÁP VÀ BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ Ở TRUNG QUỐC KHI GIA NHẬP CÔNG ƯỚC BERNE

6

1.1.

Khái quát chung về quyền tác giả

6

1.1.1.

Khái niệm quyền tác giả

6

1.1.2.

Đặc trưng của quyền tác giả

8

1.2.

Phân biệt quyền tác giả với quyền sở hữu công nghiệp

12

1.3.

Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và sù ra đời của Công ước Berne

15

1.3.1.

Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền tác giả

15

1.3.2.

Sù ra đời của Công ước Berne

17

1.3.3.

Nội dung cơ bản của Công ước Berne

20

1.3.3.1.

Nguyên tắc đối xử bình đẳng: tác phẩm có nguồn gốc từ các nước thành viên đều được bảo hộ như nhau

20

1.3.3.2.

Nguyên tắc bảo hộ đương nhiên: khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định thì quyền tác giả cũng lập tức phát sinh mà không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào

22

1.3.3.3.

Nguyên tắc bảo hộ độc lập: việc thực thi và hưởng các quyền theo Công ước là độc lập với những quyền đang được hưởng tại nước xuất xứ tác phẩm

24

1.3.4.

Đối tượng được bảo hé

24

1.3.5.

Các quyền được bảo hé

26

1.3.6.

Thời hạn bảo hé

28

1.3..

Những ngoại lệ của Công ước

29

1.3.8.

Những điều lệ giới hạn sự bảo hé

30

1.3.9.

Thực thi Công ước và chế tài

31

1.4.

Sù hình thành của hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền tác giả

32

1.5.

Kinh nghiệm lập pháp và bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc khi gia nhập Công ước Berne

34

1.5.1.

Khái quát chung về hệ thống pháp luật Trung Quốc trong lĩnh vực quyền tác giả

34

1.5.2.

Bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc

37

1.5.2.1.

Các biện pháp hành chính

41

1.5.2.2.

Các biện pháp dân sự

42

1.5.2.3.

Các biện pháp hình sự

42

1.5.2.4.

Những biện pháp đặc biệt về hải quan và biên giới

44

1.5.3.

Thực tiễn bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc khi gia nhập Công ước Berne

48

 

Chương 2:THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ KHI THAM GIA CÔNG ƯỚC BERNE

51

2.1.

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật

51

2.2.

Chủ thể của quyền tác giả

52

2. 2. 1.

Tác giả

52

2. 2. 2.

Chủ sở hữu quyền tác giả

54

2.3.

Nội dung quyền tác giả

56

2. 3. 1.

Quyền nhân thân

56

2. 3. 1. 1.

Quyền đặt tên cho tác phẩm

58

2. 3. 1. 2.

Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, phổ biến, sử dụng

58

 

25

 

13

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Luật Luật kinh tế
Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả khi tham gia công ước Berne docx Đăng bởi
5 stars - 1438 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: underground9765 - 02/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả khi tham gia công ước Berne