Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp lao động

Loại file: pdf, docx | Số trang: 64 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 181 Kb | Thành viên upload: khosimkhonglo

Ở nước ta vào những năm 1980 trở về trước, nền kinh tế còn mang nặng tính hành chính, bao cấp, sức lao động chưa được coi là hàng hoá, do đó cũng không có khái niệm thị trường mua bán sức lao động. Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người, nên mọi người đi làm trong khu vực hành chính cũng như trong khu vực công nghiệp, thương nghiệp đều trong biên chế được hưởng lương của nhà nước. Do đó, về mặt lý luận cũng như pháp luật, chúng ta chưa nêu ra khái niệm thế nào là tranh chấp lao động. Mọi tranh chấp xảy ra giữa cán bộ công nhân viên chức và người lãnh đạo, người quản lý được giải quyết bằng thủ tục hành chính. Ngày 14 - 01 - 1985, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định số 10/HĐBT chuyển Toà án nhân dân xét xử bốn loại về tranh chấp lao động bao gồm:

Công nhân viên chức Nhà nước bị xử lý bằng hình thức buộc thôi việc.

Học sinh học nghề trong nước, học sinh học nghề, giáo viên dạy nghề và thực tập sinh sản xuất ở nước ngoài bị buộc phải bồi thường phí tổn đào tạo cho Nhà nước và bị thi hành kỷ luật.

Những người đi hợp tác lao động với nước ngoài

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 512
Lượt tải: 16
Số trang: 64
Kích thước: 181 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

LỜI NểI ĐẦU

nước ta vào những năm 1980 trở về trước, nền kinh tế còn mang nặng tính hành chính, bao cấp, sức lao động chưa được coi là hàng hoá, do đó cũng không có khái niệm thị trường mua bán sức lao động. Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người, nên mọi người đi làm trong khu vực hành chính cũng như trong khu vực công nghiệp, thương nghiệp đều trong biên chế được hưởng lương của nhà nước. Do đó, về mặt lý luận cũng như pháp luật, chúng ta chưa nêu ra khái niệm thế nào là tranh chấp lao động. Mọi tranh chấp xảy ra giữa cán bộ công nhân viên chức và người lãnh đạo, người quản lý được giải quyết bằng thủ tục hành chính. Ngày 14 - 01 - 1985, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định số 10/ HĐBT chuyển Toà án nhân dân xét xử bốn loại về tranh chấp lao động bao gồm:

Công nhân viên chức Nhà nước bị xử lý bằng hình thức buộc thôi việc.

Học sinh học nghề trong nước, học sinh học nghề, giáo viên dạy nghề và thực tập sinh sản xuất ở nước ngoài bị buộc phải bồi thường phí tổn đào tạo cho Nhà nước và bị thi hành kỷ luật.

Những người đi hợp tác lao động với nước ngoài bị buộc phải bồi thường phí tổn cho Nhà nước và vi phạm hợp đồng, bị kỷ luật phải về nước trước thời hạn.

Những tranh chấp giữa người làm công với chủ tư nhân.

Quyết định số 10/ HĐBT chưa đưa ra khái niệm tranh chấp lao động và việc giải quyết bốn loại việc trên của Toà án theo thủ tục giải quyết mét vụ án dân sự, chứ không phải án lao động.

Với Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), công cuộc đổi mới của nước ta được khởi xướng. Mét trong những nội dung cốt lõi của đổi mới là đổi mới nền kinh tế, xây dựng chế độ tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Quan hệ lao đông cũng được đổi mới, vì vậy ngày 20 - 08 - 1990, Hội đồng Nhà nước đã ban hành pháp lệnh hợp đồng lao động, trong đó, có một chương (chương IV) “Giải quyết tranh

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và một số ...

  Đăng bởi: khosimkhonglo Số trang: 64

Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và một số ...

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 512
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp lao động

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và một số ...

  Đăng bởi: konghao68 Số trang: | Số trang: 62

Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và một số ...

📎 Số trang: | Số trang: 62
👁 Lượt xem: 346
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp lao động 1

 • Tranh chấp lao động, cách giải quyết tranh chấp. Trình bày một ...

  Đăng bởi: phamlinh2711 Số trang: | Số trang: 15

Tranh chấp lao động, cách giải quyết tranh chấp. Trình bày một ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 306
⬇ Lượt tải: 16

download now Tranh chấp lao động, cách giải quyết tranh chấp. Trình bày một vụ tranh chấp lao động được giải quyết tại doanh nghiệp hoặc tại cơ quan lao động huyện hoặc toà án

 • Giải quyết tranh chấp lao động

  Đăng bởi: hoangminh1581975 Số trang: | Số trang: 32

Giải quyết tranh chấp lao động

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 316
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải quyết tranh chấp lao động

 • Tranh chấp lao động và cách giải quyết tranh chấp lao động 1

  Đăng bởi: tusaohoa Số trang: | Số trang: 19

Tranh chấp lao động và cách giải quyết tranh chấp lao động 1

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 381
⬇ Lượt tải: 16

download now Tranh chấp lao động và cách giải quyết tranh chấp lao động 1

 • Tranh chấp lao động và cách giải quyết tranh chấp lao động

  Đăng bởi: congdongviet74 Số trang: | Số trang: 19

Tranh chấp lao động và cách giải quyết tranh chấp lao động

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 529
⬇ Lượt tải: 16

download now Tranh chấp lao động và cách giải quyết tranh chấp lao động

 • Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

  Đăng bởi: coito30 Số trang: | Số trang: 14

Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 244
⬇ Lượt tải: 16

download now Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

 • Nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong giải quyết tranh ...

  Đăng bởi: yentckt77 Số trang: | Số trang: 59

Nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong giải quyết tranh ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Lượt xem: 338
⬇ Lượt tải: 17

download now Nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong giải quyết tranh chấp lao động

Luật Luật kinh tế
Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp lao động Ở nước ta vào những năm 1980 trở về trước, nền kinh tế còn mang nặng tính hành chính, bao cấp, sức lao động chưa được coi là hàng hoá, do đó cũng không có khái niệm thị trường mua bán sức lao động. Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con docx Đăng bởi
5 stars - 44614 reviews
Thông tin tài liệu 64 trang Đăng bởi: khosimkhonglo - 20/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp lao động