Những điểm khác biệt giữa thuế GTGT và thuế TTĐB

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 85 Kb | Thành viên upload: tridung

Chủ trương cải cách hệ thống thuế ở nước ta được khởi xướng từ năm 1989, đến năm 2008 một hệ thống luật, pháp lệnh, nghị định về thuế áp dụng thống nhất trong cả nước được ban hành. Các sắc thuế trong hệ thống thuế này được áp dụng chung cho tất cả cả các thành phần kinh tế, không còn sự phân biệt giữa khu vực quốc doanh và ngoài quốc doanh như trước đây. Từ năm 1996 ta tiến hành cải cách thuế bước hai. Hệ thống thuế mới này đã đánh dấu một bước tiến bộ trong công tác quản lý vĩ mô của Đảng và Nhà nước ta, đóng góp tích cực vào sự quản lý kinh tế vĩ mô và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Trong công cuộc cải cách thuế bước hai, cùng với việc thực hiện thuế mới là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Việt Nam đã tiến hành sửa đổi và cho ra đời một số luật thuế mới khác trong đó có Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng. Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng sau 9 năm thực hiện đã dần đi vào đời sống và có những tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội đất nước cũng như góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn thu cho ngấn sách nhà nước, đồng thời đem lại những kết quả nhất định trong việc hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng h

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 85 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

LI MĐẦU

 

Chủ trương cải cỏch hệ thống thuế ở nước ta được khởi xướng từ năm 1989, đến năm 2008 một hệ thống luật, phỏp lệnh, nghị định về thuế ỏp dụng thống nhất trong cả nước được ban hành. Các sắc thuế trong hệ thống thuế này được áp dụng chung cho tất cả cả các thành phần kinh tế, không còn sự phân biệt giữa khu vực quốc doanh và ngoài quốc doanh như trước đây. Từ năm 1996 ta tiến hành cải cách thuế bước hai. Hệ thống thuế mới này đã đánh dấu một bước tiến bộ trong công tác quản lý vĩ mô của Đảng và Nhà nước ta, đóng góp tích cực vào sự quản lý kinh tế vĩ mô và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Trong công cuộc cải cách thuế bước hai, cùng với việc thực hiện thuế mới là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Việt Nam đã tiến hành sửa đổi và cho ra đời một số luật thuế mới khác trong đó có Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng. Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng sau 9 năm thực hiện đã dần đi vào đời sống và có những tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội đất nước cũng như góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn thu cho ngấn sỏch nhà nước, đồng thời đem lại những kết quả nhất định trong việc hướng dẫn sản xuất, tiờu dựng hàng hoỏ, dịch vụ được coi là đặc biệt và điều tiết thu nhập.

 

                       NỘI DUNG

 

Trước khi đi vào so sánh em xin trình bày về một vài khái niệm cơ bản:

- Thuế giỏ trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

- Thuế tiờu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng húa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luật Luật kinh tế
Những điểm khác biệt giữa thuế GTGT và thuế TTĐB Chủ trương cải cách hệ thống thuế ở nước ta được khởi xướng từ năm 1989, đến năm 2008 một hệ thống luật, pháp lệnh, nghị định về thuế áp dụng thống nhất trong cả nước được ban hành. Các sắc thuế trong hệ thống thuế này được áp dụng chung cho tất cả docx Đăng bởi
5 stars - 84816 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: tridung - 05/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những điểm khác biệt giữa thuế GTGT và thuế TTĐB