Những đặc điểm pháp lý của từng loại hình doanh nghiệp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 22 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 181 Kb | Thành viên chia sẻ: lienhuongquan1 | Sửa đổi lần cuối: 17/01/2012

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển, chúng ta vừa gia nhập WTO, các nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước đang tìm cho mình những hướng đầu tư vào thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam do những điều kiện lịch sử, xã hội đặc thù doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp hiện này còn nhiều điểm khác biệt lớn so với xu hướng phổ biến trên thế giới; một trong những điểm khác biệt đó là vấn đề loại hình doanh nghiệp. Vì vậy việc chọn mô hình kinh doanh nào là hợp lý, thuận tiện là cho việc kinh doanh là là một vấn đề đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, em xin chọn bài tập: “pháp luật về các hình thứcdoanh nghiệp”

Với quan điểm phân loại doanh nghiệp chủ yếu dựa trên tiêu chí sở hữu, pháp luật hiện hành tại Việt Nam quy định các loại hình doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp tư nhân, công ty (được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005), Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (được quy định tại Luật Đầu tư 2005); Doanh nghiệp nhà nước (được quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003); Hợp tác xã (được quy định tại Luật Hợp tác xã 2003). Với các loại hình doanh nghiệp trên,em xin được trình bày những đặc điểm pháp lý

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 181 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Những từ viết tắt trong bài tập

 

- Doanh nghiệp nhà nước: DNNN                                           : DNNN

- Công ty trách nhiệm hữu hạn: Công ty TNHH                            : Công ty TNHH

- Doanh nghiệp tư nhân: DNTN                                          : DNTN

- Hợp tác xã: HTX                                                                      : HTX

- Trách nhiệm hữu hạn: TNHH                                          : TNHH

- Trách nhiệm vụ hạn: TNVH                                          : TNVH

- Doanh nghiệp: DN                                                        : DN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời mở đầu

 

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển, chúng ta vừa gia nhập WTO, các nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước đang tìm cho mình những hướng đầu tư vào thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam do những điều kiện lịch sử, xã hội đặc thù doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp hiện này còn nhiều điểm khác biệt lớn so với xu hướng phổ biến trên thế giới; một trong những điểm khác biệt đó là vấn đề loại hình doanh nghiệp. Vì vậy việc chọn mô hình kinh doanh nào là hợp lý, thuận tiện là cho việc kinh doanh là là một vấn đề đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, em xin chọn bài tập: “pháp luật về các hình thứcdoanh nghiệp”

              Với quan điểm phân loại doanh nghiệp chủ yếu dựa trên tiêu chí sở hữu, pháp luật hiện hành tại Việt Nam quy định các loại hình doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp tư nhân, công ty (được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005), Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (được quy định tại Luật Đầu tư 2005); Doanh nghiệp nhà nước (được quy định tại

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Luật Luật kinh tế
Những đặc điểm pháp lý của từng loại hình doanh nghiệp docx Đăng bởi
5 stars - 29910 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: lienhuongquan1 - 17/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những đặc điểm pháp lý của từng loại hình doanh nghiệp