Vai trò của vấn đề thực hiện pháp luật

Loại file: pdf, docx | Số trang: 5 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 29 Kb | Thành viên chia sẻ: tqchi1508 | Sửa đổi lần cuối: 12/03/2012

Quản lý xã hội bằng pháp luật là phương thức quản lý cơ bản của hầu hết các nhà nước đương đại trên thế giới. Để quản lý xã hội, đòi hỏi mỗi nhà nước phải xây dựng cho được một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu ủiều chỉnh mọi quan hệ trong đời sống xã hội. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, vấn đề quan trọng hơn là việc tổ chức thực hiện như thế nào để pháp luật đó đi vào cuộc sống thực tiễn, để những qui định của nhà nước được thực thi trong thực tế nhằm ổn định và phát triển xã hội theo định hướng của giai cấp cầm quyền.

Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém: Việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương xã hội chưa nghiêm; tình trạng thiếu hiểu biết pháp luật, coi thường pháp luật, vi phạm pháp luật...là một trong những nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua. Do đó, việc đề cao pháp luật, tôn trọng tính tối cao của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa , bảo đảm cho pháp luậ

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 29 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

vai trò của vấn đề thực hiện pháp luật

Võ Thành Long

Trường Chính trị tỉnh Bình Định.

Quản lý xã hội bằng pháp luật là phương thức quản lý cơ bản của hầu hết các nhà nước đương đại trên thế giới. Để quản lý xã hội, đòi hỏi mỗi nhà nước phải xây dựng cho được một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu iều chỉnh mọi quan hệ trong đời sống xã hội. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, vấn đề quan trọng hơn là việc tổ chức thực hiện như thế nào để pháp luật đó đi vào cuộc sống thực tiễn, để những qui định của nhà nước được thực thi trong thực tế nhằm ổn định và phát triển xã hội theo định hướng của giai cấp cầm quyền.

Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém: Việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương xã hội chưa nghiêm; tình trạng thiếu hiểu biết pháp luật, coi thường pháp luật, vi phạm pháp luật. . . là mét trong những nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua. Do đó, việc đề cao pháp luật, tôn trọng tính tối cao của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa , bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm túc là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Có thể khái quát: Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những qui định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật (1). Theo quan điểm các nhà khoa học pháp lý thì thực hiện pháp luật có bốn hình thức với mục đích chuyển tải các qui phạm pháp luật vào cuộc sống thực tiễn, đó là: tuân theo (tuân thủ) pháp luật, thi hành (chấp hành) pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật. Trong các hình thức trên, áp dụng pháp luật có sự khác biệt so với các hình thức

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Luật Luật hiến pháp
Vai trò của vấn đề thực hiện pháp luật Quản lý xã hội bằng pháp luật là phương thức quản lý cơ bản của hầu hết các nhà nước đương đại trên thế giới. Để quản lý xã hội, đòi hỏi mỗi nhà nước phải xây dựng cho được một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu ủiều chỉnh mọi quan hệ trong đời sống xã hội. Nhưng điều đó vẫn ... docx Đăng bởi
5 stars - 43930 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: tqchi1508 - 12/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò của vấn đề thực hiện pháp luật