Bản chất của pháp luật, đặc trưng cơ bản của pháp luật ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 28 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 102 Kb | Thành viên chia sẻ: huongxua19821982 | Sửa đổi lần cuối: 07/04/2012

Nội dung bài viết:

1. Bản chất vị trí thuộc NN trong xã hội có yêu cầu

2. Chức năng Nhà nước và bộ máy NN

3. KN hình thức, các yếu tố thành hình thức NN

4. Bản chất pháp luật? đặc trưng cơ bản của pháp luật

5. Vai trò thuộc pháp luật

6. KN, các hthức PL, các văn bản quy phạm PL ở Việt Nam hiện nay

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 102 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

1. Bản chất vị trí thuộc NN trong xã hội có yêu cầu

a. Bản chất NN

* Bản chất yêu cầu: NN sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp cho nên bao giờ nã còng mang bản chất giai cấp sâu sắc, bản chất đó được thể hiện ở chỗ trong xã hội có giai cấp sự thống trị thuộc giai cấp này đối với giai cấp khác được thể hiện dưới 2 quyền lực: kinh tế, chính trị, tư tưởng. Trong đó quyền lực về kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất.

- Quyền lực về kinh tế: nó tạo cho người chủ sở hữu có khả năng bắt các giai cấp bị bóc lột phải lệ thuộc mình về kinh tế.

- Quyền lực về chính trị: NN là 1 bộ máy do giai cấp thống trị tổ chức ra để trấn áp giai cấp đối địch, giai cấp thống trị sd NN để thực hiện quyền lực chính trị của mình, thông qua NN ý chí thuộc giai cấp thống trị được hợp pháp hóa Þ ý chí NN (pháp luật) và bắt các giai cấp khác phải tuân theo

- Quyền lực về tư tưởng: giai cấp thống trị thông qua NN để xây dựng hệ tư tưởng thuộc giai cấp mình thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội và bắt các yêu cầu khác phải lệ thuộc mình về mặt tư tưởng.

* Bản chất XH: NN là 1 bộ máy đặc biệt, ngòai việc bảo đảm sự thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng thì còn phải giải quyết những vấn đề nảy sinh trong xã hội tức là thực hiện các chức năng xã hội. Điều đó nói lên NN vừa mang bản chất giai cấp vừa mang bản chất xã hội.

* ĐN NN: NN là một tổ chức đặc biệt về quyền lực chính trị, 1 bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cường thế, thực hiện các chức năng quản lý đb và duy trì địa vị cho giai cấp thống trị.

b. Vị trí thuộc quyền NN trong xã hội có phân chia giai cấp.

Trong xã hội có phân chia giai cấp ngoài NN ra thì còn có các Đảng phái, các tổ chức chính trị khác nữa trong đó đáng chú ý là các Đảng phái chính trị, so với các tổ chức này thì NN có vai trò đặc biệt quan trọng, nó giữ vị trí trung tâm bởi vì nó có các cơ quan đặc biệt cùng với các phương tiện vc (quân đội, cảnh sát,

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Luật Luật hiến pháp
Bản chất của pháp luật, đặc trưng cơ bản của pháp luật ở Việt Nam Nội dung bài viết: 1. Bản chất vị trí thuộc NN trong xã hội có yêu cầu 2. Chức năng Nhà nước và bộ máy NN 3. KN hình thức, các yếu tố thành hình thức NN 4. Bản chất pháp luật? đặc trưng cơ bản của pháp luật 5. Vai trò thuộc pháp luật 6. KN, các hthức PL, các văn bản quy phạm PL ở Việt Nam hiện ... docx Đăng bởi
5 stars - 47839 reviews
Thông tin tài liệu 28 trang Đăng bởi: huongxua19821982 - 07/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 11/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bản chất của pháp luật, đặc trưng cơ bản của pháp luật ở Việt Nam