Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

Loại file: pdf, docx | Số trang: 54 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: vuduchvktqs | Sửa đổi lần cuối: 30/01/2012

Chương I: Những vấn đề lý luận về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

Chương II: Những quy định của pháp luật hiện hành về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất đai vi phạm pháp luật đất đai

Chương 6 Luật Đất đai

Chương I: Những vấn đề lý luận về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

                            KT 30F             

LỜI NểI ĐẦU

 

Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Chính vì vậy mà trong lịch sử xã hội loài người, đất đai luôn là nguyên nhân của các cuộc đầu tranh quyết liệt giữa con người với thiên nhiên và con người với con người.

Dưới góc độ chính trị pháp lý, đất đai là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia, gắn liền với chủ quyền quốc gia. Điều 17 Hiến pháp Việt Nam 1992 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà Nước thống nhất quản lý. Bằng các công cụ và phương tiện của mình, Nhà nước từng bước củng cố, bảo vệ quyền sở hữu của mình đối với đất đai bằng việc ban hành hàng loạt văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ đất đai, nhằm đưa việc quản lý, sử dụng đất đai vào khuôn phép.

Tuy những năm gần đây Đảng và Nhà Nước Việt Nam đã có những chủ trương, chính sách, chấn chỉnh lại công tác quản lý đất đai, đồng thời cùng với sự chuyển mình mới, đất nước Việt Nam gia nhập WTO, yêu cầu sử dụng đất đai một cách có khoa học và tuân thủ Phỏp luật càng trở nên cấp thiết.

Tuy nhiên, hiện nay Nhà nước Việt Nam càng ngày phải đối mặt với các Vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất xảy ra mộtcách phổ biến và đang có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, những vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất từ trước đến nay chưa được xử lý dứt điểm do các văn bản quy định còn thiếu, chưa đồng bộ, hơn nữa, một số quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, nhất là thẩm quyền của xã, phường, thị trấn còn hạn chế.

. Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của đấtđai, trên cơ sở những kiến thức đó học và tích lũy trong nhà trường cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo – ThS. Phạm Thu Thu, em đó chọn đề tài:“Tỡm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai” làm khúa luận tốt nghiệp.

 

Khúa luận tốt nghiệp 2009

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Luật Luật hành chính
Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai Chương I: Những vấn đề lý luận về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai Chương II: Những quy định của pháp luật hiện hành về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai Chương ... docx Đăng bởi
5 stars - 499 reviews
Thông tin tài liệu 54 trang Đăng bởi: vuduchvktqs - 30/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai