Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

Loại file: pdf, docx | Số trang: 54 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: vuduchvktqs

Chương I: Những vấn đề lý luận về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

Chương II: Những quy định của pháp luật hiện hành về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất đai vi phạm pháp luật đất đai

Chương 6 Luật Đất đai

Chương I: Những vấn đề lý luận về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người ...

  Đăng bởi: vuduchvktqs Số trang: 54

Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người ...

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 1020
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người ...

  Đăng bởi: hoanghsc2009 Số trang: | Số trang: 54

Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người ...

📎 Số trang: | Số trang: 54
👁 Lượt xem: 528
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai 1

 • Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

  Đăng bởi: trieuphudollar Số trang: | Số trang: 59

Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Lượt xem: 623
⬇ Lượt tải: 20

download now Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

 • Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên ...

  Đăng bởi: vjt_kute123 Số trang: | Số trang: 45

Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên ...

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Lượt xem: 363
⬇ Lượt tải: 16

download now Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên 1

 • Thực trạng áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính

  Đăng bởi: todayismine Số trang: | Số trang: 17

Thực trạng áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 290
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính

 • Thực trạng áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính 1

  Đăng bởi: nguyenthanhthuy0805 Số trang: | Số trang: 17

Thực trạng áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính 1

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 375
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính 1

 • Nêu ý nghĩa của công tác hệ thống hoá nguồn của Luật hành chính ...

  Đăng bởi: ngochanh80vn Số trang: | Số trang: 3

Nêu ý nghĩa của công tác hệ thống hoá nguồn của Luật hành chính ...

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 353
⬇ Lượt tải: 16

download now Nêu ý nghĩa của công tác hệ thống hoá nguồn của Luật hành chính đối với hoạt động áp dụng quy phạm pháp luật hành chính hiện nay

 • địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý với việc ban hành các văn ...

  Đăng bởi: thongemail Số trang: | Số trang: 10

địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý với việc ban hành các văn ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 430
⬇ Lượt tải: 16

download now địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý với việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Luật Luật hành chính
Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai Chương I: Những vấn đề lý luận về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai Chương II: Những quy định của pháp luật hiện hành về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với người docx Đăng bởi
5 stars - 173073 reviews
Thông tin tài liệu 54 trang Đăng bởi: vuduchvktqs - 30/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai