Pháp luật và chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên, Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 72 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 251 Kb | Thành viên upload: phvyan

Theo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam : “…Tăng cường sự chỉ đạo và huy động các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, tiếp tục phát triển và đưa nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp lên một trình độ mới bằng ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, đẩy mạnh thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, quy hoạch sử dụng đất hợp lí…Đầu tư nhiều hơn cho phát triển công nghiệp dịch vụ, các ngành nghề đa dạng, chú trọng công nghiệp chế biến… chuyển một bộ phận quan trọng lao động công nghiệp và dịch vụ, tạo nhiều việc làm mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống nông dân và dân cư ở nông thôn…”.

Việt Nam vốn là một đất nước thuần nông, để phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá như mục tiêu đã đề ra ở trên thì vấn đề đặt ra là phải thu hồi đất nông nghiệp làm cơ sở thực hiện các dự án phát triển đất nước.

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận được kết cấu thành 3 chương như sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về pháp luật bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp lu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 829
Lượt tải: 16
Số trang: 72
Kích thước: 251 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Khoá luận tốt nghiệpNguyễn Văn ThếNguyễn Văn Thế                                                                                    NguyÔn V¨n ThÕ

 

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU              3

CHƯƠNG I              6

NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN VỀ PHÁP LUẬT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NễNG NGHIỆP              6

1.1. Tầm quan trọng của đất đai đối với đời sống con người.              6

1.2.Những quy định chung của pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp.              8

1.2. 1.Các trường hợp bị thu hồi đất.              8

1.2. 2 Quy định của pháp luật về bồi thường sau thu hồi đất nông nghiệp.              9

1.2.3. Bồi thường thiệt hại sau thu hồi đất nông nghiệp.              16

1.2.4. Thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp.              17

Căn cứ vào Điều 44 Luật Đất đai năm 2003 thì thẩm quyền thu hồi đất cụ thể như sau: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.              17

Trừ trường hợp UBND huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hé gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam.              17

1.2.5. Cưỡng chế thu hồi đất.              17

Việc thu hồi đất có thể được bàn giao trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, thanh toán xong tiền bồi thường theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.              17

Trong quá trình thu hồi đất cơ quan nhà nước có thẩm quyền đôi khi phải thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất. Việc cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện khi đã quá 30 ngày kể từ thời điểm phải bàn giao đất quy định tại Điều 59 của Nghị định số 84/ 2007/ NĐ - CP ngày 25/ 5/ 2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai mà người có đất bị thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng.              17

Với thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước, việc cưỡng chế thu hồi đất có thể được tiến hành sau khi đại diện của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND và Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động thuyết phục những người có đất bị thu hồi không chấp hành việc bàn giao đất bị thu hồi.              18

Sau 15 ngày kể từ ngày giao trực tiếp quyết định cưỡng chế hoặc ngày niêm yết công khai quyết định cưỡng chế mà người bị cưỡng chế không bàn giao đất thường UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.              18

Mọi trường hợp giải quyết khiếu nại đối với quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc quyết định cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất đai 2003, và Điều 63, 64 Nghị định số 84/ NĐ - CP ngày 25/5/2007.              18

CHƯƠNG II              19

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI QUẬN LONG BIÊN – HÀ NỘI              19

2.1. Giới thiệu tổng quan về Quận Long Biên              19

2.2.Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp.              26

2.2.1.“Lạm phát” các dự án vô bổ.              29

2.2.2.Thu hồi rồi bỏ hoang.              31

2. 3. Thực trạng áp dụng pháp luật              33

2.3.1. Khó khăn và tồn tại của việc áp dụng pháp luật              33

2.3.1.1.Vấn đề an ninh - lương thực.              33

2.3.1.2.Những ảnh hưởng về môi trường.              36

2.3.1.3.Đời sống, lao động và việc làm của người nông dân sau thu hồi đất.              38

2.3.2. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả trên.              41

2. 3. 3. Thực tế bất cập khi áp dụng pháp luật.              44

CHƯƠNG III              47

GIẢI PHÁP CHO VIỆC THU HỒI ĐẤT NễNG NGHIỆP TRONG THỜI Kè CễNG NGHIỆP HOÁ.              47

3. 1.Nhúm giải pháp về chính sách của Nhà nước.              47

3.2.Nhóm giải pháp về công tác quản lí:              53

3.3. Nhóm giải pháp việc làm:              57

3. 4.Một số giải pháp khác:              63

KẾT LUẬN              64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO              65

PHỤ LỤC PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA              68

 

 

Lớp Luật tại chức K30- Gia Lâm

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Pháp luật và chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân ...

  Đăng bởi: phvyan Số trang: 72

Pháp luật và chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân ...

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 829
⬇ Lượt tải: 16

download now Pháp luật và chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên, Hà Nội

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư ...

  Đăng bởi: lurumufr Số trang: | Số trang: 69

Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư ...

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Lượt xem: 895
⬇ Lượt tải: 19

download now Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại tái định cư khi Nhà nước ...

  Đăng bởi: ancaominh Số trang: | Số trang: 31

Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại tái định cư khi Nhà nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 186
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua ở Việt Nam 1

 • Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại tái định cư khi Nhà nước ...

  Đăng bởi: ThanhLongND Số trang: | Số trang: 31

Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại tái định cư khi Nhà nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 265
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua ở Việt Nam

 • Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu ...

  Đăng bởi: gciaypxciwfo Số trang: | Số trang: 109

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu ...

📎 Số trang: | Số trang: 109
👁 Lượt xem: 488
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì Hà Nội

 • Một số giải pháp hoàn thiện chính sách đền bù đất nông nghiệp ...

  Đăng bởi: 4allvn Số trang: | Số trang: 69

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách đền bù đất nông nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Lượt xem: 328
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp hoàn thiện chính sách đền bù đất nông nghiệp trên thành phố Bắc ninh

 • Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với thị trường bất ...

  Đăng bởi: mezeaa Số trang: | Số trang: 64

Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với thị trường bất ...

📎 Số trang: | Số trang: 64
👁 Lượt xem: 829
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản

 • Tìm hiểu việc thực hiện quyền của người sử dụng đất chủ sở hữu ...

  Đăng bởi: muabuonvangem Số trang: | Số trang: 75

Tìm hiểu việc thực hiện quyền của người sử dụng đất chủ sở hữu ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 1016
⬇ Lượt tải: 17

download now Tìm hiểu việc thực hiện quyền của người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi có Luật Đất đai năm 2003 tại huyện Phú Xuyên Thành phố Hà Nội

Luật Luật đất đai
Pháp luật và chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên, Hà Nội Theo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam : “…Tăng cường sự chỉ đạo và huy động các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, tiếp tục phát triển và đưa nông nghiệp, lâm nghiệp, docx Đăng bởi
5 stars - 85945 reviews
Thông tin tài liệu 72 trang Đăng bởi: phvyan - 24/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Pháp luật và chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên, Hà Nội