Báo cáo thực tập tại huyện uỷ Sơn Động

Loại file: pdf, docx | Số trang: 35 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 131 Kb | Thành viên upload: camry3_5q

Trải qua quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. Với truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, đất nước ta đã giành đựơc độc lập , thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đem lại cuộc sống ấm no tự do , hạnh phúc cho dân tộc. Cùng với quá trình đấu tranh , xây dựng và trưởng thành đó thì tài liệu lưu trữ cũng được hình thành và phát triển.

Xã hội ngày càng phát triển . Nhu cầu trao đổi thông tin của con người ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết. Lưu giữ đựơc những tài liệu quý giá là một điều rất cần thiết . Đó là nhu cầu đòi hỏi con người phải quan tâm đến tài liệu lưu trữ .

Tài liệu lưu trữ phản ánh hoạt động của hầu hết các ngành hoạt động trong xã hội , nên nó bao gồm nhiều loại hình phong phú và đa dạng được bảo quản từ thế hệ này sang thế hệ khác , là nguồn thông tin vô tận để mọi người sử dụng . Pháp lệnh lưu trữ quốc gia được UBTWQH thông qua ngày 04/04/2001 chỉ rõ “ Tài liệu lưu trữ quốc gia là di sản của dân tộc , có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để thống nhất quản lý tài liệu lưu trữ , đào tạo được những cán bộ văn thư lưu trữ ) có đủ kiến thức ,năng lực ,trình độ trong công tác văn thư lưu trữ và kết

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 131 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp                                 Lê Thị Mơ - - Lưu trữ K30

Lời nói đầu

 

Trải qua quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. Với truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, đất nước ta đã giành đựơc độc lập , thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đem lại cuộc sống Êm no tự do , hạnh phúc cho dân tộc. Cùng với quá trình đấu tranh , xây dựng và trưởng thành đó thì tài liệu lưu trữ cũng được hình thành và phát triển.

Xã hội ngày càng phát triển . Nhu cầu trao đổi thông tin của con người ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết. Lưu giữ đựơc những tài liệu quý giá là một điều rất cần thiết . Đó là nhu cầu đòi hỏi con người phải quan tâm đến tài liệu lưu trữ .

Tài liệu lưu trữ phản ánh hoạt động của hầu hết các ngành hoạt động trong xã hội , nên nã bao gồm nhiều loại hình phong phó và đa dạng được bảo quản từ thế hệ này sang thế hệ khác , là nguồn thông tin vô tận để mọi người sử dụng . Pháp lệnh lưu trữ quốc gia được UBTWQH thông qua ngày 04/ 04/ 2001 chỉ rõ “ Tài liệu lưu trữ quốc gia là di sản của dân tộc , có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để thống nhất quản lý tài liệu lưu trữ , đào tạo được những cán bộ văn thư lưu trữ ) có đủ kiến thức , năng lực , trình độ trong công tác văn thư lưu trữ và kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm chỉ đạo thống nhất công tác văn thư lưu trữ trong cả nước. Từ yêu cầu thực tiễn trên ngày 18/ 12/ 1971 bộ trưởng phủ thủ tướng ký quyết định số 109/ BT thành lập Trường TH Văn thư lưu trữ thuộc cục lưu trữ phủ thủ tướng . Nay là trường Trung học Văn thư lưu trữ do cục văn thư lưu trữ nhà nước quản lý . từ khi thành lập tới nay trường luôn mở rộng việc chiêu sinh , đào tạo và số lượng tuyển sinh ngày càng nhiều so với trước, có đủ năng lực , trình độ nghiệp vụ . Hàng năm số học sinh ra trường đều có việc làm phù hợp với chuyên ngành mình đã được đào tạo . Cơ sở vật chất của trường ngày càng được nâng cấp và mở thêm mét sè chuyên ngành mới như Thông tin thư viện , tin học. Các lớp tại chức , hệ nghề cũng liên tục được chiêu sinh.

Thực tập tốt nghiệp là khoảng thời gian vô cùng quan trọng , giúp cho quá trình học tập của học sinh đi tõ lý thuyết đến thực hành được vận dụng , một cách có hiệu quả trong công việc, trong giao tiếp và học hỏi đựơc nhiều kinh nghiệm quý trong công việc sau này . Quá trình học tập 2 năm ở trường TH Văn thư Lưu trữ đã trau dồi cho đựơc nhiều kinh nghiệm quý báu trtong việc thu nhận kiến thức trong công tác nghiệp vụ . Sau 3 tháng thực tập ở trường được sự chỉ bảo tận tình của các thày cô bộ môn đã giúp đỡ em hiểu thêm và nắm bắt căn bản về công tác văn thư lưu trữ , tạo điều kiện tốt cho chúng em thực tập ở cơ quan.

Dưới sự hướng dẫn và quan tâm của Trung tâm nghề chúng em 7 thành viên của trường gồm : 6 Lưu trữ , 1 Văn thư đã có may mắn được cử lên thực tập ở Huyện uỷ Sơn Động . Tuy mới đầu có nhiều bỡ ngỡ trong công việc nhưng với sức

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luật Luật đất đai
Báo cáo thực tập tại huyện uỷ Sơn Động Trải qua quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. Với truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, đất nước ta đã giành đựơc độc lập , thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đem lại cuộc sống ấm no tự do , hạnh phúc cho dân tộc. docx Đăng bởi
5 stars - 72898 reviews
Thông tin tài liệu 35 trang Đăng bởi: camry3_5q - 19/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tại huyện uỷ Sơn Động