Báo cáo thực tập tại Công ty xi măng Hoàng Mai

Loại file: pdf, docx | Số trang: 38 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 871 Kb | Thành viên upload: akilavuong_2007

Các mặt hàng, sản phẩm do công ty xi măng Hoàng Mai sản xuất và cung ứng ra thi trường gồm:

- Clinker xi măng POOCLĂNG thương phẩm PC50 theo tiêu chuẩn Việt Nam 7024:2002.

- Xi măng POOCLĂNG hỗn hợp PCB30 và PCB40 theo tiêu chuẩn Việt Nam6260:1997.

- Xi măng POOCLĂNG PC40 và PC50 theo tiêu chuẩn Viêt Nam 2682:1999.

- Các loại xi măng đặc biệt khác sản xuất theo đơn đặt hàng.

Nhà máy có công suất 126 triệu tấn clinker/năm tương đơng 1,4 triệu tấn xi măng/năm; sản xuất theo phương pháp khô, lò quay do hãng FCB( Cộng hoà Pháp) chuyển giao công nghệ và cung cấp thiết bị đồng bộ.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU