Báo cáo thực tập tại Công ty xi măng Hoàng Mai

Loại file: pdf, docx | Số trang: 38 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 871 Kb | Thành viên upload: akilavuong_2007

Các mặt hàng, sản phẩm do công ty xi măng Hoàng Mai sản xuất và cung ứng ra thi trường gồm:

- Clinker xi măng POOCLĂNG thương phẩm PC50 theo tiêu chuẩn Việt Nam 7024:2002.

- Xi măng POOCLĂNG hỗn hợp PCB30 và PCB40 theo tiêu chuẩn Việt Nam6260:1997.

- Xi măng POOCLĂNG PC40 và PC50 theo tiêu chuẩn Viêt Nam 2682:1999.

- Các loại xi măng đặc biệt khác sản xuất theo đơn đặt hàng.

Nhà máy có công suất 126 triệu tấn clinker/năm tương đơng 1,4 triệu tấn xi măng/năm; sản xuất theo phương pháp khô, lò quay do hãng FCB( Cộng hoà Pháp) chuyển giao công nghệ và cung cấp thiết bị đồng bộ.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2141
Lượt tải: 17
Số trang: 38
Kích thước: 871 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ