Thực trạng và những biện pháp bảo đảm quyền được học tập của trẻ em trong các gia đình hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 11 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 112 Kb | Thành viên chia sẻ: phucuongxd2003 | Sửa đổi lần cuối: 02/04/2012

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình,là tương lai của đất nước ,là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ Quốc.Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ,chiến lược phát triển con người được đặc biệt coi trọng ,trong đó những ưu tiên cho trẻ em chiếm vị trí hàng đầu.Sau khi phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em ,Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế hóa công tác bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em :Luật bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục trẻ em ;Luật phổ cập giáp dục tiểu học và nhiều văn bản pháp luật khác liên quan tới Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Vì thế,dưới chủ trương đúng đắn của xã hội,chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ đáng khích lệ ,trẻ em Việt Nam được phát triển về thể chất và trí tuệ ngày một tốt hơn ,các quyền trẻ em ngày càng được các cấp ,các ngành và toàn thể xã hội quan tâm thực hiện có hiệu ,trẻ em ngày càng hiểu rõ bổn phận ,trách nhiệm của bản thân và được hưởng các quyền trẻ em một cách thiết thực hơn.

Quyền được học tập là một trong những quyền cơ bản của trẻ em được pháp luật Nhà nước ta qui định.Bên cạnh ,các quyền cơ bản khác như:quyền được khai sinh và có quốc tịch ,quyền được chăm sóc,n

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 112 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

A - Lời mở đầu:

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước , là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ Quốc. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước , chiến lược phát triển con người được đặc biệt coi trọng , trong đó những ưu tiên cho trẻ em chiếm vị trí hàng đầu.Sau khi phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em , Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế húa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em : Luật bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em ; Luật phổ cập giáp dục tiểu học và nhiều văn bản pháp luật khác liên quan tới Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Vì thế, dưới chủ trương đúng đắn của xã hội, chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ đáng khích lệ , trẻ em Việt Nam được phát triển về thể chất và trí tuệ ngày một tốt hơn , các quyền trẻ em ngày càng được các cấp , các ngành và toàn thể xã hội quan tâm thực hiện có hiệu , trẻ em ngày càng hiểu rõ bổn phận , trách nhiệm của bản thân và được hưởng các quyền trẻ em một cách thiết thực hơn.

Quyền được học tập là một trong những quyền cơ bản của trẻ em được pháp luật Nhà nước ta qui định. Bên cạnh , các quyền cơ bản khác như: quyền được khai sinh và có quốc tịch , quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng; quyền sống chung với cha mẹ ; quyền được chăm sóc sức khỏe…. . quyền được học tập góp phần hoàn thiện các quyền trẻ em , tạo thành một hệ thống có mối liên quan chặt chẽ , mật thiết giúp cho trẻ em có những điều kiện tốt nhất về việc phát triển mọi mặt . Quyền được học tập của trẻ em chỉ được phát huy giá trị của mình khi nú được trong mối quan hệ các quyền khỏc…Những quyền cơ bản khác là điều kiện để đảm bảo quyền được học tập thực hiện tốt hơn…đồng thời có sự hiệu quả của quyền được học tập thì các quyền khác của trẻ mới được hoàn thiện. Đó chính là cái nhìn tổng thể về quyền được học tập và các biện pháp giúp phát huy quyền này. Nhưng cần phải chú ý rằng : để thực hiện các biện pháo bảo đảm quyền được học tập của trẻ em phải được đặt trong mối liên hệ của gia đình –nhà trường - xã hội.

Trong phạm vi còn có hạn chế, bài viết của em sẽ có những thiếu xót vì vậy, em rất mong được sự phản hồi của thầy , cô giáo., các bạn…để em có thể hoàn thiện bài viết của mình một cách đầy đủ nhất.Em xin chân thành cảm ơn.

 

B - Các nội dung cụ thể:

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Luật Luật dân sự
Thực trạng và những biện pháp bảo đảm quyền được học tập của trẻ em trong các gia đình hiện nay Trẻ em là hạnh phúc của gia đình,là tương lai của đất nước ,là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ Quốc.Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ,chiến lược phát triển con người được đặc biệt coi trọng ,trong đó những ưu tiên cho trẻ em chiếm vị trí hàng ... docx Đăng bởi
5 stars - 117993 reviews
Thông tin tài liệu 11 trang Đăng bởi: phucuongxd2003 - 02/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và những biện pháp bảo đảm quyền được học tập của trẻ em trong các gia đình hiện nay