Thực trạng hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 113 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 493 Kb | Thành viên upload: vfcdlyd

Quản lý hành chính nhà nước là một lĩnh vực công tác hết sức quan trọng và có tác động rất lớn đối với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Cuộc sống và xã hội rất phong phú và không ngừng phát triển, do đó công tác quản lý hành chính nhà nước cũng phải được thường xuyên cải tiến, nâng cao và hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu của từng thời kì phát triển đất nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI ( 1986 ) nước ta đã có bước chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Bằng những cải cách mạnh mẽ về kinh tế, chúng ta đã vượt qua khủng hoảng, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập vào sự phát triển của khu vực và quốc tế. Cùng với sự thay đổi ấy, hoạt động của hệ thống chính trị nói chung và công tác quản lý hành chính nhà nước của các cấp chính quyền nói riêng xã có nhiều biến chuyển tích cực, chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương đến uỷ ban nhân dân các cấp đã có nhiều thay đổi tiến

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 493 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

MỤC LỤC

 

PHẦN MỞ ĐẦU

              Lý do chọn đề tài4              4

              Ý nghĩa khoa học và thực tiễn6              6

              Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu6              6

              Đối tượng và khách thể nghiên cứu7              7

              Phạm vi nghiên cứu7              7

              Giả thuyết nghiên cứu8              8

              Phương pháp nghiên cứu8              8

PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN

              I. Hệ khái niệm

                            1. Khái niệm quản lý và quản lý nhà nước 10              10

                            2. Khái niệm hiệu quả quản lý nhà nước13              13

                            3. Khái niệm phường và chính quyền cấp phường14              14

                            4. Khái niệm cán bộ, công chức18              18

              II. Các hướng tiếp cận lý thuyết

                            1. Lý thuyết hệ thống19              19

                            2. Lý thuyết cơ cấu chức năng22              22

                            3. Lý thuyết tương tác xã hội22              22

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

              I. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu24              24

II.       Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phường26              26

 

III. Thực trạng hoạt động quản lý của chính quyền cấp phường40              40

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luật Hợp đồng
Thực trạng hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay Quản lý hành chính nhà nước là một lĩnh vực công tác hết sức quan trọng và có tác động rất lớn đối với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Cuộc sống và xã hội rất phong phú và không ngừng phát triển, do đó công tác docx Đăng bởi
5 stars - 67796 reviews
Thông tin tài liệu 113 trang Đăng bởi: vfcdlyd - 08/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay