Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình ...

  Đăng bởi nguyenkhoai31
  Số trang: 206

Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình ... Đăng bởi nguyenkhoai31

📎 Số trang: 206
👁 Xem: 564
⬇ Tải: 16

download now Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bình Phước

 • Vai trò của thông tin đại chúng trong việc thực thi quyền lực ...

  Đăng bởi thugiang_68
  Số trang: 138

Vai trò của thông tin đại chúng trong việc thực thi quyền lực ... Đăng bởi thugiang_68

📎 Số trang: 138
👁 Xem: 630
⬇ Tải: 19

download now Vai trò của thông tin đại chúng trong việc thực thi quyền lực chính trị của nhân dân Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay

 • Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ...

  Đăng bởi sao_bang_19882009
  Số trang: 136

Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ... Đăng bởi sao_bang_19882009

📎 Số trang: 136
👁 Xem: 868
⬇ Tải: 16

download now Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải pháp khắc phục 1

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường trung học phổ ...

  Đăng bởi sevenmay2010
  Số trang: 134

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường trung học phổ ... Đăng bởi sevenmay2010

📎 Số trang: 134
👁 Xem: 746
⬇ Tải: 16

download now Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội hiện nay Thực trạng và giải pháp

 • Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ...

  Đăng bởi dragreat
  Số trang: 134

Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ... Đăng bởi dragreat

📎 Số trang: 134
👁 Xem: 251
⬇ Tải: 16

download now Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải pháp khắc phục 1

 • Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ...

  Đăng bởi sonxdart
  Số trang: 134

Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ... Đăng bởi sonxdart

📎 Số trang: 134
👁 Xem: 672
⬇ Tải: 16

download now Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải pháp khắc phục

 • Sự phục hồi phát triển đạo Tin Lành ở địa bàn tỉnh Kon Tum từ ...

  Đăng bởi buihamy1868
  Số trang: 133

Sự phục hồi phát triển đạo Tin Lành ở địa bàn tỉnh Kon Tum từ ... Đăng bởi buihamy1868

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 484
⬇ Tải: 16

download now Sự phục hồi phát triển đạo Tin Lành ở địa bàn tỉnh Kon Tum từ năm 1986 đến nay Thực trạng và giải pháp

 • Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long trong thời kỳ ...

  Đăng bởi xuanthu86
  Số trang: 131

Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long trong thời kỳ ... Đăng bởi xuanthu86

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 558
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long trong thời kỳ đổi mới hiện nay

 • Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ...

  Đăng bởi nguyenlekha
  Số trang: 131

Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ... Đăng bởi nguyenlekha

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải pháp khắc phục 1

 • Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay 1

  Đăng bởi trandinhthaotg
  Số trang: 131

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay 1 Đăng bởi trandinhthaotg

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 523
⬇ Tải: 16

download now Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay 1

 • Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải ...

  Đăng bởi thuminhle
  Số trang: 130

Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải ... Đăng bởi thuminhle

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 474
⬇ Tải: 16

download now Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay

 • Kỹ năng giao tiếp với học viên của giảng viên Học viện Chính trị ...

  Đăng bởi hleduc136
  Số trang: 128

Kỹ năng giao tiếp với học viên của giảng viên Học viện Chính trị ... Đăng bởi hleduc136

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 555
⬇ Tải: 16

download now Kỹ năng giao tiếp với học viên của giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 • Đấu tranh phòng chống buôn lậu của Cục Hải quan Bình Định thực ...

  Đăng bởi thanhdoantam
  Số trang: 126

Đấu tranh phòng chống buôn lậu của Cục Hải quan Bình Định thực ... Đăng bởi thanhdoantam

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 688
⬇ Tải: 17

download now Đấu tranh phòng chống buôn lậu của Cục Hải quan Bình Định thực trạng và giải pháp

 • Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình

  Đăng bởi Bluecuracao2010
  Số trang: 124

Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình Đăng bởi Bluecuracao2010

📎 Số trang: 124
👁 Xem: 580
⬇ Tải: 17

download now Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT