Hoạt động chất vấn của Quốc hội thực trạng và giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 9 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 90 Kb | Thành viên upload: toi_di_tim_em852000

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho nhân dân tham gia vào các công việc của nhà nước. Đồng thời các đại biểu Quốc hội cũng được ủy quyền để thay mặt nhân dân giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Chức năng này của Quốc hội được thực hiện thông qua nhiều biện pháp, trong đó có hoạt động chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Trong phạm vi bài viết này em xin được đi sâu vào thực trạng của hoạt động chất vấn trong Quốc hội hiện nay và nêu ra một số giải pháp

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 90 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Hoạt động chất vấn của Quốc hội thực trạng và giải pháp
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luật
Hoạt động chất vấn của Quốc hội thực trạng và giải pháp Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho nhân dân tham gia vào các công việc của nhà nước. Đồng thời các đại biểu Quốc hội cũng được ủy quyền để thay mặt nhân dân giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Chức năng doc Đăng bởi
5 stars - 254679 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: toi_di_tim_em852000 - 09/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoạt động chất vấn của Quốc hội thực trạng và giải pháp