Hoạt động chất vấn của Quốc hội thực trạng và giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 9 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 90 Kb | Thành viên chia sẻ: toi_di_tim_em852000 | Sửa đổi lần cuối: 09/10/2011

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho nhân dân tham gia vào các công việc của nhà nước. Đồng thời các đại biểu Quốc hội cũng được ủy quyền để thay mặt nhân dân giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Chức năng này của Quốc hội được thực hiện thông qua nhiều biện pháp, trong đó có hoạt động chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Trong phạm vi bài viết này em xin được đi sâu vào thực trạng của hoạt động chất vấn trong Quốc hội hiện nay và nêu ra một số giải pháp

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 90 Kb
Hoạt động chất vấn của Quốc hội thực trạng và giải pháp
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Luật
Hoạt động chất vấn của Quốc hội thực trạng và giải pháp Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho nhân dân tham gia vào các công việc của nhà nước. Đồng thời các đại biểu Quốc hội cũng được ủy quyền để thay mặt nhân dân giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Chức năng này của Quốc hội được thực hiện thông qua nhiều ... doc Đăng bởi
5 stars - 407 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: toi_di_tim_em852000 - 09/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoạt động chất vấn của Quốc hội thực trạng và giải pháp