Chế độ ưu đãi người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu do cam và thực tiễn thực hiện

Loại file: pdf, docx | Số trang: 19 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 151 Kb | Thành viên chia sẻ: quuachtinh113 | Sửa đổi lần cuối: 25/11/2011

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG CHÍNH 2

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM 2

1. Chế độ ưu đãi xã hội và các đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội. 2

2. Các chế độ ưu đãi cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam. 6

3. Trình tự thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội. 10

II. THỰC TIỄN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM. 11

1. Những kết quả đã đạt được. 11

2. Tồn tại của chế độ ưu đãi xã hội hiện nay. 14

3. Hướng hoàn thiện. 16

KẾT LUẬN 1

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 151 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chế độ ưu đãi người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu do cam và thực tiễn thực hiện
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Luật
Chế độ ưu đãi người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu do cam và thực tiễn thực hiện doc Đăng bởi
5 stars - 247357 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: quuachtinh113 - 25/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chế độ ưu đãi người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu do cam và thực tiễn thực hiện