Xử lý ảnh trong MATLAB

Loại file: pdf, docx | Số trang: 84 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: nguyenhuutruongcdb

MatLab (Matrix Laboratory) là một ngôn ngữ lập trình cấp cao dạng thông dịch, được phát triển bởi MathWorks. Matlab được ứng dụng để giải quyết các bài toán khác nhau đặt biệt là các hệ phương trình tuyến tính, phi tuyến và đặc biệt là các bài toán ma trận với kết quả nhanh chóng và chính xác. Matlab là một công cụ mạnh và đáp ứng được cho nhiều lĩnh vựng đa dạng như các ngành về kỹ thuật như điện, điện tử, vật lý, hóa học v.v... cho đến các ngành về kinh tế như thống kê, kế toán v.v...

Cửa sổ chính làm việc trong Matlab bao gồm 3 cửa sổ chính là: Cửa sổ lệnh (Command Window), cửa sổ thư mục – vùng làm việc (Current Directory – Workspace) và cửa sổ chứa tập lệnh đã được sử dụng (Command History)

Kết cấu đề tài:

Chương 1. Tổng quan về công cụ MATLAB

Chương 2. Tín hiệu rời rạc

Chương 3. Phép biến đổi FOURIER

Chương 4. Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền z

Chương 5. Bộ lọc số

Chương 6. Xử lý ảnh trong MATLAB

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chương 1.              TỔNG QUAN VỀ CễNG CỤ MATLAB              4

1.1.              Giới thiệu              4

1.2.              Sử dụng biến trong matlab              5

1.2.1.              Quy cách đặt tên              5

1.2.2.              Vộc tơ và matrận              5

1.3.              Một số lệnh thông dụng trong Matlab              8

1.4.              Các toán tử và hàm              9

1.4.1.              Các toán tử và các hàm cơ bản              9

1.4.2.              Các toán tử và các hàm thao tác với ma trận              10

1.5.              Sử dụng đồ thịtrong Matlab              11

1.5.1.              Đồ thị trong hệ tọa độ phẳng              11

1.5.2.              Đồ thị trong không gian ba chiều              13

1.6.              Lập trình trong Matlab              15

1.7.              Matlab GUI              16

1.7.1.              Môi trường làm việc              16

1.7.2.              Thuộc tính của các điều khiển              18

1.7.3.              Viết sự kiện cho các điều khiển              18

1.7.4.              Debug trong Matlab              19

1.7.5.              Vẽ đồ thị - sử dụng component AXES              20

1.7.6.              Điều khiển Toggle – nút bấm 2 trạng thái              20

1.7.7.              Điều khiển Slider – thanh trượt              20

1.8.              Bài tập chương 1              21

Chương 2.              TÍN HIỆU RỜI RẠC              22

2.1.              Khái niệm về tín hiệu rời rạc và lấy mẫu tín hiệu              22

2.2.              Các tớn hiệu cơ sở              22

2.2.1.              Dóy xung đơn vị              22

2.2.2.              Dóy nhảy bậc đơn vị              23

2.2.3.              Dóy tín hiệu hình sin              25

2.2.4.              Dóy e - mũ phức              26

2.3.              Các phép toán trên tín hiệu              27

2.3.1.              Phép dịch chuyển              27

2.3.2.              Phép nhân, cộng tín hiệu              28

2.3.3.              Phép nhân chập 2 tín hiệu              29

2.4.              Phương trình sai phân hệ số hằng              29

2.5.              Tín hiệu hai chiều (ảnh số)              30

2.5.1.              Biểu diễn ảnh              30

2.5.2.              Đọc ảnh, hiển thị và lưu ảnh              31

2.5.3.              Cải thiện sự tương phản của ảnh              33

2.5.4.              Tạo ảnh nhị phân từ ảnh đã cho              34

2.6.              Bài tập chương 2              34

Chương 3.              PHẫP BIẾN ĐỔI FOURIER              36

3.1.              Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc              36

3.1.1.              Định nghĩa              36

3.1.2.              Các phương pháp thể hiện của X(e)              37

3.1.3.              Tớnh chất quan trọng của X(ejω):              38

3.2.              Các tính chất của biến đổi Fourier              40

3.2.1.              Tuyến tính              40

3.2.2.              Tính chất trễ              41

3.2.3.              Trễ tần số              42

3.2.4.              Liên hợp phức              43

3.2.5.              Nhân chập              43

3.2.6.              Tích đại số              44

3.3.              Phép biến đổi Fourier nhanh              44

3.4.              Biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục              45

3.4.1.              Đáp ứng tần số              45

3.4.2.              Các bộ lọc số lý tưởng              47

3.5.              Phép biến đổi Fourier của tín hiệu hai chiều              50

3.5.1.              Phép biến đổi Fourier              50

3.5.2.              Phép lọc trên miờ̀n tõ̀n sụ́              53

3.6.              Bài tập chương 3              55

Chương 4.              BIỂU DIỄN HỆ THỐNG VÀ TÍN HIỆU RỜI RẠC TRONG MIỀN Z              57

4.1.              Phép biến rổi Z hai phớa              57

4.2.              Một số tính chất của biến đổi Z              59

4.2.1.              Tính tuyến tính              59

4.2.2.              Dịch mẫu – tính chất trễ              59

4.2.3.              Dịch tần số              59

4.2.4.              Biến số đảo              59

4.2.5.              Liên hợp phức              59

4.2.6.              Tích của hai dóy              59

4.2.7.              Tích chập của hai dóy              60

4.3.              Biến đổi Z của một số dóy cơ bản              60

4.4.              Biến đổi Z ngược              61

4.5.              Hàm truyền đạt của hệ thống rời rạc              63

4.6.              Bài tập chương 4              65

4.6.1.              Bài tập sinh viên tự giải              66

Chương 5.              BỘ LỌC SỐ              68

5.1.              Phân tích các mạnh lọc FIR đơn giản              68

5.1.1.              Mạch lọc FIR thông thấp              68

5.1.2.              Mạch lọc FIR thông cao              70

5.2.              Mạch lọc số IIR              71

5.2.1.              Mạch lọc IIR thông thấp              71

5.2.2.              Mạch lọc IIR thông cao              72

5.2.3.              Mạch lọc IIR thông dải              73

5.2.4.              Mạch lọc IIR chặn dải              74

Chương 6.              XỬ Lí ẢNH TRONG MATLAB              74

6.1.              Nâng cao chất lượng ảnh bằng xử lý histogram              75

6.1.1.              Phép dón Histogram sử dụng imtool của Matlab              75

6.1.2.              San phẳng (cân bằng) histogram              75

6.2.              Phép lọc ảnh trên miền không gian              76

6.2.1.              Phép lọc tuyến tính              76

6.2.2.              Lọc phi tuyến              80

6.2.3.              Khôi phục ảnh              82

6.3.              Tách biên ảnh              84

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kỹ thuật - Công nghệ
Xử lý ảnh trong MATLAB MatLab (Matrix Laboratory) là một ngôn ngữ lập trình cấp cao dạng thông dịch, được phát triển bởi MathWorks. Matlab được ứng dụng để giải quyết các bài toán khác nhau đặt biệt là các hệ phương trình tuyến tính, phi tuyến và đặc biệt là các bài toán docx Đăng bởi
5 stars - 145004 reviews
Thông tin tài liệu 84 trang Đăng bởi: nguyenhuutruongcdb - 07/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xử lý ảnh trong MATLAB