Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Mạng viễn thông với các trung tâm chuyển mạch (các tổng đài) và ...

  Đăng bởi quanghungbusiness
  Số trang: 151

Mạng viễn thông với các trung tâm chuyển mạch (các tổng đài) và ... Đăng bởi quanghungbusiness

📎 Số trang: 151
👁 Xem: 572
⬇ Tải: 16

download now Mạng viễn thông với các trung tâm chuyển mạch (các tổng đài) và các tuyến truyền dẫn

 • Con đường tiến lên 3G của các mạng GSM Việt Nam

  Đăng bởi phucptm
  Số trang: 149

Con đường tiến lên 3G của các mạng GSM Việt Nam Đăng bởi phucptm

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 582
⬇ Tải: 17

download now Con đường tiến lên 3G của các mạng GSM Việt Nam

 • Xây dựng Website bán giầy dép qua mạng

  Đăng bởi thanhlong_galaxy
  Số trang: 146

Xây dựng Website bán giầy dép qua mạng Đăng bởi thanhlong_galaxy

📎 Số trang: 146
👁 Xem: 1335
⬇ Tải: 17

download now Xây dựng Website bán giầy dép qua mạng

 • Mạng máy tính

  Đăng bởi bach_nhung2000
  Số trang: 142

Mạng máy tính Đăng bởi bach_nhung2000

📎 Số trang: 142
👁 Xem: 400
⬇ Tải: 16

download now Mạng máy tính

 • Mạng máy tính 1

  Đăng bởi minh1nguyenngoc
  Số trang: 142

Mạng máy tính 1 Đăng bởi minh1nguyenngoc

📎 Số trang: 142
👁 Xem: 331
⬇ Tải: 16

download now Mạng máy tính 1

 • Hệ điều hành mạng

  Đăng bởi f3192lua
  Số trang: 142

Hệ điều hành mạng Đăng bởi f3192lua

📎 Số trang: 142
👁 Xem: 464
⬇ Tải: 17

download now Hệ điều hành mạng

 • Nghiên cứu hệ điều khiển CENTUM CS3000 và ứng dụng trong công ...

  Đăng bởi mrvungocvuong
  Số trang: 133

Nghiên cứu hệ điều khiển CENTUM CS3000 và ứng dụng trong công ... Đăng bởi mrvungocvuong

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 1247
⬇ Tải: 22

download now Nghiên cứu hệ điều khiển CENTUM CS3000 và ứng dụng trong công đoạn trộn bột nhà máy xeo Công ty giấy Bãi Bằng

 • An toàn thông tin trên mạng

  Đăng bởi sicilymax
  Số trang: 129

An toàn thông tin trên mạng Đăng bởi sicilymax

📎 Số trang: 129
👁 Xem: 378
⬇ Tải: 16

download now An toàn thông tin trên mạng

 • Dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS

  Đăng bởi dinhnguyenic
  Số trang: 128

Dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS Đăng bởi dinhnguyenic

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 536
⬇ Tải: 16

download now Dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS

 • Kiến trúc phân tầng OSI

  Đăng bởi qwertywap30
  Số trang: 128

Kiến trúc phân tầng OSI Đăng bởi qwertywap30

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 493
⬇ Tải: 16

download now Kiến trúc phân tầng OSI

 • tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật thông tin số tổng đài điện tử số ...

  Đăng bởi hoangdung6668
  Số trang: 125

tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật thông tin số tổng đài điện tử số ... Đăng bởi hoangdung6668

📎 Số trang: 125
👁 Xem: 396
⬇ Tải: 16

download now tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật thông tin số tổng đài điện tử số spc và đi sâu vào việc tìm hiểu hệ thống báo hiệu số 7 trong mạng điện thoại công cộng pstn

 • Tìm hiểu về tổng đài SPC

  Đăng bởi kakalothuynh
  Số trang: 123

Tìm hiểu về tổng đài SPC Đăng bởi kakalothuynh

📎 Số trang: 123
👁 Xem: 490
⬇ Tải: 16

download now Tìm hiểu về tổng đài SPC

 • Tổng quan về tổng đài SPC Phân tích phân hệ ứng dụng

  Đăng bởi trungquyet63
  Số trang: 123

Tổng quan về tổng đài SPC Phân tích phân hệ ứng dụng Đăng bởi trungquyet63

📎 Số trang: 123
👁 Xem: 577
⬇ Tải: 16

download now Tổng quan về tổng đài SPC Phân tích phân hệ ứng dụng

 • Nghiên Cứu Ứng Dụng Mạng Máy Tính

  Đăng bởi thaigiabao1104
  Số trang: 122

Nghiên Cứu Ứng Dụng Mạng Máy Tính Đăng bởi thaigiabao1104

📎 Số trang: 122
👁 Xem: 368
⬇ Tải: 16

download now Nghiên Cứu Ứng Dụng Mạng Máy Tính

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT