Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Nghiên cứu ứng dụng enzym protease để tạo sản phẩm thủy phân nấm ...

  Đăng bởi panda11_05
  Số trang: 70

Nghiên cứu ứng dụng enzym protease để tạo sản phẩm thủy phân nấm ... Đăng bởi panda11_05

📎 Số trang: 70
👁 Xem: 27
⬇ Tải: 7

download now Nghiên cứu ứng dụng enzym protease để tạo sản phẩm thủy phân nấm men

 • Xây dựng bộ sưu tập thư viện số với Greenstone

  Đăng bởi hiepphuongmai
  Số trang: 69

Xây dựng bộ sưu tập thư viện số với Greenstone Đăng bởi hiepphuongmai

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 168
⬇ Tải: 9

download now Xây dựng bộ sưu tập thư viện số với Greenstone

 • Phần mềm thư điện tử Microsoft Outlook.

  Đăng bởi hiepphuongmai
  Số trang: 69

Phần mềm thư điện tử Microsoft Outlook. Đăng bởi hiepphuongmai

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 146
⬇ Tải: 8

download now Phần mềm thư điện tử Microsoft Outlook.

 • Điêu khắc trang trí trong không gian môi trường

  Đăng bởi panda11_05
  Số trang: 69

Điêu khắc trang trí trong không gian môi trường Đăng bởi panda11_05

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 128
⬇ Tải: 2

download now Điêu khắc trang trí trong không gian môi trường

 • Điêu khắc trang trí trong không gian môi trường

  Đăng bởi thinhlevinh
  Số trang: 69

Điêu khắc trang trí trong không gian môi trường Đăng bởi thinhlevinh

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 19
⬇ Tải: 5

download now Điêu khắc trang trí trong không gian môi trường

 • Xây dựng bộ sưu tập thư viện số với Greenstone

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 69

Xây dựng bộ sưu tập thư viện số với Greenstone Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 20
⬇ Tải: 1

download now Xây dựng bộ sưu tập thư viện số với Greenstone

 • Khái quát về mạng máy tính - Internet và các giao thức TCP/IP

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 68

Khái quát về mạng máy tính - Internet và các giao thức TCP/IP Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 134
⬇ Tải: 6

download now Khái quát về mạng máy tính - Internet và các giao thức TCP/IP

 • Khái quát về mạng máy tính - Internet và các giao thức TCP/IP

  Đăng bởi hiepphuongmai
  Số trang: 68

Khái quát về mạng máy tính - Internet và các giao thức TCP/IP Đăng bởi hiepphuongmai

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 29
⬇ Tải: 8

download now Khái quát về mạng máy tính - Internet và các giao thức TCP/IP

 • Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh ...

  Đăng bởi hiepphuongmai
  Số trang: 66

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh ... Đăng bởi hiepphuongmai

📎 Số trang: 66
👁 Xem: 183
⬇ Tải: 6

download now Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1200MW.BK61 Công trình trung tâm biên tập xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật

 • Xây dựng phần mềm quản lý xác thực định danh các thực thể trên ...

  Đăng bởi hiepphuongmai
  Số trang: 65

Xây dựng phần mềm quản lý xác thực định danh các thực thể trên ... Đăng bởi hiepphuongmai

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 315
⬇ Tải: 17

download now Xây dựng phần mềm quản lý xác thực định danh các thực thể trên hệ thống

 • Xây dựng website giới thiệu tour du lịch

  Đăng bởi hiepphuongmai
  Số trang: 64

Xây dựng website giới thiệu tour du lịch Đăng bởi hiepphuongmai

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 218
⬇ Tải: 11

download now Xây dựng website giới thiệu tour du lịch

 • Robot công nghiệp

  Đăng bởi hiepphuongmai
  Số trang: 63

Robot công nghiệp Đăng bởi hiepphuongmai

📎 Số trang: 63
👁 Xem: 143
⬇ Tải: 12

download now Robot công nghiệp

 • Robot công nghiệp

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 63

Robot công nghiệp Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 63
👁 Xem: 24
⬇ Tải: 5

download now Robot công nghiệp

 • Kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ IP

  Đăng bởi fantasy85222
  Số trang: 61

Kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ IP Đăng bởi fantasy85222

📎 Số trang: 61
👁 Xem: 142
⬇ Tải: 3

download now Kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ IP

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT