Tìm hiểu về tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin

Loại file: pdf, docx | Số trang: 57 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: lampt2002

Thế giới đang diễn ra quá trình tiến vào “ xã hội thông tin toàn cầu”, trong bối cảnh đó, việc hướng tới sự định hình một xã hội thông tin ở từng nước đã đặt ra yêu cầu đối với việc khai thác và sử dụng thông tin như một nguồn lực cơ bản và quan trọng để phát triển quốc gia. Thực tế cho thấy thông tin và tri thức đã trở thành sức mạnh của nhân loại, khi mở ra một cánh cửa mới của nhân loại là nền xã hội thông tin dần thay thế cho xã hội công nghệ thì những lợi ích to lớn mà chúng đem đến cho cuộc sống của con người là không thể phủ nhận. Đất nước ta đang thực hiện Công nghiệp hoá Hiện đại hoá,cũng luôn đặt vấn đề thông tin và nguồn lực thông tin lên hàng đầu, bởi sản xuất và truyền tải hiện nay đã trở lên quan trọng hơn nhiều so với sản xuất và phân phối hàng hoá đơn thuần.

Kết cấu đề tài:

chương 1: những vấn đề cơ bản

chương 2: thực trạng tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin tại trung tâm thông tin thư viện tại

chương 3: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Page 3 of 56

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦÙ              4

CHƯƠNG 1:GIỚI  THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỌC VIỆN CễNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THễNG VÀ TRUNG TÂM THễNG TIN – THƯ VIỆN:              8

1.1.              Khái quát về quá trình hình thành của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.              8

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thông tin – Thư viện              9

1. 2. 1. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện BCVT              9

1. 2. 1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm TT – Thư viện              12

1.2.3. Đội ngũ cán bộ:              13

1. 3. Một số khái niệm về thông tin và nguồn lực thông tin              13

1.3.1. Khái niệm về thông tin              13

1.3.2. Khái niệm về nguồn lực thông tin              14

1.3.3. Nhu cầu thông tin tại Trung tâm Thông tin  - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông              14

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN Lí NGUỒN LỰC THễNG TIN TẠI TRUNG TÂM THễNG TIN THƯ VIỆN TẠI              16

2.1. Các nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông              17

2.1.1. Nguồn tài liệu truyền thống              17

2.1.2. Tài liệu hiện đại              20

2.2. Tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin tại Trung tâm TT – TV Học viện Công nghệ BCVT              20

2.2.1. Các nguồn bổ xung              20

2.2.2. Tổ chức              24

2.3.2. Quản lý              29

2.3. Đánh giá thực trạng nguồn lực thông tin tại Trung tâm TTTV Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông              40

2.3.1. Ưu điểm              40

2. 3. 2. Hạn chế              42

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ QUẢN Lí NGUỒN LỰC THễNG TIN PHỤC VỤ CHO CễNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIấN CỨU KHOA HỌC TẠI HỌC VIỆN CễNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THễNG.              44

3.1. Định hướng chung cho sự phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm TT – TV Học viện Công nghệ BCVT.              44

3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nguồn lực thông tin              45

3.2.1. Tăng cường việc áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào hoạt động Thông tin - Thư viện của Học viện              45

3.2.2. Tăng cường trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất              47

3.2.3. Không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ Thông tin - Thư viện              48

3. 2. 4. Đa dạng húa các sản phẩm và dịch vụ thông tin              49

3.2.5. Liên kết và chia sẻ nguồn lực thông tin, Tăng cường công tác bổ sung, thu thập vốn tài liệu                    51

3.2.6. Đào tạo người dùng tin              53

KẾT LUẬN              55

Ngành Thông tin học và Quản trị thông tin

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kỹ thuật - Công nghệ
Tìm hiểu về tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thế giới đang diễn ra quá trình tiến vào “ xã hội thông tin toàn cầu”, trong bối cảnh đó, việc hướng tới sự định hình một xã hội thông tin ở từng nước đã đặt ra yêu cầu đối với việc khai thác và sử dụng thông tin như một nguồn lực cơ bản và quan docx Đăng bởi
5 stars - 51211 reviews
Thông tin tài liệu 57 trang Đăng bởi: lampt2002 - 15/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu về tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin