Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 64 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 919 Kb | Thành viên upload: ngolongno

MỤC LỤC

MỤC LỤC . .1

DANH MỤC HÌNH VẼ . 5

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 6

MỞ ĐẦU . 7

CHƯƠNG I: MÁY TÍNH SONG SONG . .8

1.1. Giới thiệu chung về tính toán song song và phân tán . 8

1.2. Trình bày về máy tính song song . .8

1.2.1. Kiến trúc và các loại máy tính song song . 8

1.2.2. Các thành phần của máy tính song song . 1 2

1.2.3. Chương trình dịch và các hệ điều hành . .1 5

1.3. Kỹ thuật lập trình song song . .1 6

1.3.1. Những mô hình lập trình song song . 1 6

1.3.2. Nguyên lý thiết kế thuật toán song song . 2 4

1.4. Một số chiến lược song song hóa phổ biến . .25

1.4.1. Song song hóa kết quả . 2 6

1.4.2. Song song hóa đại diện . .26

1.4.3. Song song hóa chuyên biệt . .27

CHƯƠNG II : MÁY ẢO SONG SONG PVM (Paralle Virtual Machine ) . .28

2.1. Giới thiệu chung .

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Kỹ thuật - Công nghệ
Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng MỤC LỤC MỤC LỤC . .1 DANH MỤC HÌNH VẼ . 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 6 MỞ ĐẦU . 7 CHƯƠNG I: MÁY TÍNH SONG SONG . .8 1.1. Giới thiệu chung về tính toán song song và phân tán . 8 1.2. Trình bày về máy tính song song . .8 1.2.1. Kiến trúc và các loại pdf Đăng bởi
5 stars - 253517 reviews
Thông tin tài liệu 64 trang Đăng bởi: ngolongno - 01/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng