Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 64 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 919 Kb | Thành viên upload: ngolongno

MỤC LỤC

MỤC LỤC . .1

DANH MỤC HÌNH VẼ . 5

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 6

MỞ ĐẦU . 7

CHƯƠNG I: MÁY TÍNH SONG SONG . .8

1.1. Giới thiệu chung về tính toán song song và phân tán . 8

1.2. Trình bày về máy tính song song . .8

1.2.1. Kiến trúc và các loại máy tính song song . 8

1.2.2. Các thành phần của máy tính song song . 1 2

1.2.3. Chương trình dịch và các hệ điều hành . .1 5

1.3. Kỹ thuật lập trình song song . .1 6

1.3.1. Những mô hình lập trình song song . 1 6

1.3.2. Nguyên lý thiết kế thuật toán song song . 2 4

1.4. Một số chiến lược song song hóa phổ biến . .25

1.4.1. Song song hóa kết quả . 2 6

1.4.2. Song song hóa đại diện . .26

1.4.3. Song song hóa chuyên biệt . .27

CHƯƠNG II : MÁY ẢO SONG SONG PVM (Paralle Virtual Machine ) . .28

2.1. Giới thiệu chung .

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy ...

  Đăng bởi: ngolongno Số trang: 64

Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy ...

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 1005
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tìm hiểu các chiến lược song song hóa thuật toán và ứng dụng ...

  Đăng bởi: kieuthuong_98 Số trang: | Số trang: 15

Tìm hiểu các chiến lược song song hóa thuật toán và ứng dụng ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 441
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu các chiến lược song song hóa thuật toán và ứng dụng song song bài toán tính tổng dãy số

 • Tìm hiểu tính toán song song hóa thuật toán và ứng dụng song ...

  Đăng bởi: tienhai_vuthu Số trang: | Số trang: 13

Tìm hiểu tính toán song song hóa thuật toán và ứng dụng song ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 908
⬇ Lượt tải: 17

download now Tìm hiểu tính toán song song hóa thuật toán và ứng dụng song song bài toán sắp xếp theo giỏ bucket sort

 • Tìm hiểu lập trình ứng dụng COM

  Đăng bởi: ntpquyen

Tìm hiểu lập trình ứng dụng COM

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 316
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu lập trình ứng dụng COM

 • Tìm hiểu về công nghệ NET Compact Framework và lập trình ứng ...

  Đăng bởi: petrogas05 Số trang: | Số trang: 96

Tìm hiểu về công nghệ NET Compact Framework và lập trình ứng ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Lượt xem: 194
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu về công nghệ NET Compact Framework và lập trình ứng dụng trên Pocket PC

 • Tìm hiểu về công nghệ NET Compact Framework và lập trình ứng ...

  Đăng bởi: nguyentuan85 Số trang: | Số trang: 95

Tìm hiểu về công nghệ NET Compact Framework và lập trình ứng ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Lượt xem: 367
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu về công nghệ NET Compact Framework và lập trình ứng dụng trên Pocket PC

 • Tìm hiểu một số kĩ thuật xây dựng mô hình 3D và ứng dụng trong ...

  Đăng bởi: bschunh Số trang: | Số trang: 59

Tìm hiểu một số kĩ thuật xây dựng mô hình 3D và ứng dụng trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Lượt xem: 372
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu một số kĩ thuật xây dựng mô hình 3D và ứng dụng trong tạo lập Web

 • Ứng dụng lập trình song song giải quyết bài toán sắp xếp bằng ...

  Đăng bởi: nhutm24ca Số trang: | Số trang: 15

Ứng dụng lập trình song song giải quyết bài toán sắp xếp bằng ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 895
⬇ Lượt tải: 19

download now Ứng dụng lập trình song song giải quyết bài toán sắp xếp bằng phương pháp trộn merge sort

Kỹ thuật - Công nghệ
Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng MỤC LỤC MỤC LỤC . .1 DANH MỤC HÌNH VẼ . 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 6 MỞ ĐẦU . 7 CHƯƠNG I: MÁY TÍNH SONG SONG . .8 1.1. Giới thiệu chung về tính toán song song và phân tán . 8 1.2. Trình bày về máy tính song song . .8 1.2.1. Kiến trúc và các loại pdf Đăng bởi
5 stars - 253517 reviews
Thông tin tài liệu 64 trang Đăng bởi: ngolongno - 01/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng