Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 64 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 919 Kb | Thành viên chia sẻ: ngolongno | Sửa đổi lần cuối: 01/02/2012

MỤC LỤC

MỤC LỤC . .1

DANH MỤC HÌNH VẼ . 5

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 6

MỞ ĐẦU . 7

CHƯƠNG I: MÁY TÍNH SONG SONG . .8

1.1. Giới thiệu chung về tính toán song song và phân tán . 8

1.2. Trình bày về máy tính song song . .8

1.2.1. Kiến trúc và các loại máy tính song song . 8

1.2.2. Các thành phần của máy tính song song . 1 2

1.2.3. Chương trình dịch và các hệ điều hành . .1 5

1.3. Kỹ thuật lập trình song song . .1 6

1.3.1. Những mô hình lập trình song song . 1 6

1.3.2. Nguyên lý thiết kế thuật toán song song . 2 4

1.4. Một số chiến lược song song hóa phổ biến . .25

1.4.1. Song song hóa kết quả . 2 6

1.4.2. Song song hóa đại diện . .26

1.4.3. Song song hóa chuyên biệt . .27

CHƯƠNG II : MÁY ẢO SONG SONG PVM (Paralle Virtual Machine ) . .28

2.1. Giới thiệu chung .

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 919 Kb
Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kỹ thuật - Công nghệ
Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng MỤC LỤC MỤC LỤC . .1 DANH MỤC HÌNH VẼ . 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 6 MỞ ĐẦU . 7 CHƯƠNG I: MÁY TÍNH SONG SONG . .8 1.1. Giới thiệu chung về tính toán song song và phân tán . 8 1.2. Trình bày về máy tính song song . .8 1.2.1. Kiến trúc và các loại máy tính song song . 8 1.2.2. Các thành phần của ... pdf Đăng bởi
5 stars - 370 reviews
Thông tin tài liệu 64 trang Đăng bởi: ngolongno - 01/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 05/07/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng