Tìm hiểu về giao thức SMTP

Định dạng: rar | Số trang: 39 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 283 Kb | Thành viên upload: trungdq2411

C�ng nghệ ph�t triển c�c hệ thống mail (Mail system) đ�i hỏi h�nh th�nh c�c chuẩn về mail. điều n�y gi�p cho việc gởi nhận c�c th�ng điệp được đảm bảo, l�m cho những người ở c�c nơi kh�c nhau co thể trao đổi th�ng tin cho nhau..
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Kỹ thuật - Công nghệ
Tìm hiểu về giao thức SMTP C�ng nghệ ph�t triển c�c hệ thống mail (Mail system) đ�i hỏi h�nh th�nh c�c chuẩn về mail. điều n�y gi�p cho việc gởi nhận c�c th�ng điệp được đảm bảo, l�m cho những người ở c�c nơi kh�c nhau co thể trao đổi th�ng tin cho nhau.. zip Đăng bởi
5 stars - 189767 reviews
Thông tin tài liệu 39 trang Đăng bởi: trungdq2411 - 14/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu về giao thức SMTP