Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao

Loại file: pdf, docx | Số trang: 168 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 6,010 Kb | Thành viên upload: hung72us

[FONT=Times New Roman]Tiêu đề: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUY TÌM ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG CẤP THẤP VÀ ĐẶC TRƯNG CẤP CAO

Các tác giả: GVHD:Ths. Lý Quốc Ngọc SVTH: Nguyễn Bá Công-Nguyễn Hữu Đức

Tóm tắc: Truy tìm ảnh dựa vào nội dung là tìm kiếm thông tin trực quan. Truy tìm thông tin trực quan là chủ đề nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tương tác với nội dung trực quan là cách thiết yếu nhất để truy tìm thông tin trực quan. Các yếu tố trực quan như màu sắc, vân, hình dáng đối tượng và các yếu tố không gian trực tiếp liên quan đến khía cạnh của cảm nhận nội dung ảnh, cùng với các khái niệm ở mức cao như ý nghĩa đối tượng, khung cảnh trong ảnh, được dùng như là manh mối cho tìm kiếm hình ảnh với nội dung tương tự từ cơ sở dữ liệu.

Luận văn dài 151 trang, chia làm 7 chương

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc ...

  Đăng bởi: hung72us Số trang: 168

Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc ...

📎 Số trang: 168
👁 Lượt xem: 167
⬇ Lượt tải: 16

download now Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Nghiên cứu phương pháp kết hợp các đặc trưng màu sắc hình dạng ...

  Đăng bởi: lanhai87 Số trang: | Số trang: 100

Nghiên cứu phương pháp kết hợp các đặc trưng màu sắc hình dạng ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Lượt xem: 323
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu phương pháp kết hợp các đặc trưng màu sắc hình dạng và vị trí để truy vấn ảnh

 • Tra cứu ảnh dựa trên nội dung sử dụng đặc trưng kết cấu

  Đăng bởi: ynhiyeu Số trang: | Số trang: 45

Tra cứu ảnh dựa trên nội dung sử dụng đặc trưng kết cấu

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Lượt xem: 495
⬇ Lượt tải: 18

download now Tra cứu ảnh dựa trên nội dung sử dụng đặc trưng kết cấu

 • Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng và ứng dụng cho ...

  Đăng bởi: vangtrangcodon517 Số trang: | Số trang: 54

Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng và ứng dụng cho ...

📎 Số trang: | Số trang: 54
👁 Lượt xem: 311
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng và ứng dụng cho tra cứu ảnh theo nội dung

 • Phát hiện khuôn mặt dựa trên đặc trưng lồi lõm

  Đăng bởi: CKwalker Số trang: | Số trang: 58

Phát hiện khuôn mặt dựa trên đặc trưng lồi lõm

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Lượt xem: 205
⬇ Lượt tải: 16

download now Phát hiện khuôn mặt dựa trên đặc trưng lồi lõm

 • Phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh trong học máy tìm kiếm ảnh ...

  Đăng bởi: minhbk48 Số trang: | Số trang: 55

Phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh trong học máy tìm kiếm ảnh ...

📎 Số trang: | Số trang: 55
👁 Lượt xem: 451
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh trong học máy tìm kiếm ảnh và ứng dụng trong trong tìm kiếm sản phẩm

 • Tìm hiểu các phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh

  Đăng bởi: hienlongly11 Số trang: | Số trang: 39

Tìm hiểu các phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh

📎 Số trang: | Số trang: 39
👁 Lượt xem: 338
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu các phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh

 • Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt nghiên cứu ứng ...

  Đăng bởi: thangbe_kiiss_conbe Số trang: | Số trang: 19

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt nghiên cứu ứng ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 499
⬇ Lượt tải: 17

download now Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt

Kỹ thuật - Công nghệ
Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao [FONT=Times New Roman] Tiêu đề: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUY TÌM ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG CẤP THẤP VÀ ĐẶC TRƯNG CẤP CAO Các tác giả: GVHD:Ths. Lý Quốc Ngọc SVTH: Nguyễn Bá Công-Nguyễn Hữu Đức Tóm tắc: Truy tìm ảnh dựa vào nội dung là tìm kiếm thông tin trực zip Đăng bởi
5 stars - 301009 reviews
Thông tin tài liệu 168 trang Đăng bởi: hung72us - 31/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao