Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã ...

  Đăng bởi duonganhhongvn
  Số trang: 67

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã ... Đăng bởi duonganhhongvn

📎 Số trang: 67
👁 Xem: 375
⬇ Tải: 18

download now Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 2010

 • Ứng dụng phần mềm FAMIS thành lập bản địa chính xã Vũ Di huyện ...

  Đăng bởi quythinhypvn
  Số trang: 66

Ứng dụng phần mềm FAMIS thành lập bản địa chính xã Vũ Di huyện ... Đăng bởi quythinhypvn

📎 Số trang: 66
👁 Xem: 682
⬇ Tải: 22

download now Ứng dụng phần mềm FAMIS thành lập bản địa chính xã Vũ Di huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

 • Ứng dụng công nghệ tin học thành lập bản đồ địa chính từ số liệu ...

  Đăng bởi thangdn1304
  Số trang: 65

Ứng dụng công nghệ tin học thành lập bản đồ địa chính từ số liệu ... Đăng bởi thangdn1304

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 455
⬇ Tải: 16

download now Ứng dụng công nghệ tin học thành lập bản đồ địa chính từ số liệu đo đạc tại xã Lục Ba huyện Đại Từ

 • Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Dương ...

  Đăng bởi prbiennv
  Số trang: 65

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Dương ... Đăng bởi prbiennv

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 155
⬇ Tải: 12

download now Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Dương Quang Gia Lâm Hà Nội

 • Lượng giá giá trị cảnh quan khu du lịch hồ Thác Bà bằng phương ...

  Đăng bởi lotusquantum
  Số trang: 64

Lượng giá giá trị cảnh quan khu du lịch hồ Thác Bà bằng phương ... Đăng bởi lotusquantum

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 372
⬇ Tải: 16

download now Lượng giá giá trị cảnh quan khu du lịch hồ Thác Bà bằng phương pháp chi phí du lịch

 • Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản lý chất ...

  Đăng bởi banvatoipy
  Số trang: 64

Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản lý chất ... Đăng bởi banvatoipy

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 401
⬇ Tải: 16

download now Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Thị Chính thị xã Thái Bình.

 • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh ...

  Đăng bởi hoangvumr
  Số trang: 64

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh ... Đăng bởi hoangvumr

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 298
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Giải pháp tăng cường quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với hộ ...

  Đăng bởi trantran_maria
  Số trang: 63

Giải pháp tăng cường quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với hộ ... Đăng bởi trantran_maria

📎 Số trang: 63
👁 Xem: 393
⬇ Tải: 16

download now Giải pháp tăng cường quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Sốp Cộp - Tỉnh Sơn La

 • Thực tế việc ký kết các hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường ...

  Đăng bởi ngocminhvu1512
  Số trang: 63

Thực tế việc ký kết các hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường ... Đăng bởi ngocminhvu1512

📎 Số trang: 63
👁 Xem: 452
⬇ Tải: 17

download now Thực tế việc ký kết các hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương – vietrans

 • Xác định mức sẵn lòng chi trả đối với các sản phẩm thân thiện ...

  Đăng bởi nguyentstl
  Số trang: 63

Xác định mức sẵn lòng chi trả đối với các sản phẩm thân thiện ... Đăng bởi nguyentstl

📎 Số trang: 63
👁 Xem: 335
⬇ Tải: 16

download now Xác định mức sẵn lòng chi trả đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường

 • Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ và quản lý ...

  Đăng bởi baodientund2005
  Số trang: 63

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ và quản lý ... Đăng bởi baodientund2005

📎 Số trang: 63
👁 Xem: 166
⬇ Tải: 3

download now Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ và quản lý chất lượng nước Hồ Tây

 • Điều tra số lượng phế thải đồng ruộng và đánh giá hiệu quả của ...

  Đăng bởi chuamoi83
  Số trang: 63

Điều tra số lượng phế thải đồng ruộng và đánh giá hiệu quả của ... Đăng bởi chuamoi83

📎 Số trang: 63
👁 Xem: 458
⬇ Tải: 18

download now Điều tra số lượng phế thải đồng ruộng và đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật xử lý rơm rạ tại xã Việt Hùng huyện Đông Anh thành phố Hà Nội

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác than của mỏ than ...

  Đăng bởi binhcualo
  Số trang: 62

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác than của mỏ than ... Đăng bởi binhcualo

📎 Số trang: 62
👁 Xem: 892
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác than của mỏ than Phấn Mễ đến môi trường nước thị trấn Giang Tiên Phú Lương Thái Nguyên

 • Tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với Hộ kinh doanh cá thể ...

  Đăng bởi haiyenvip89
  Số trang: 62

Tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với Hộ kinh doanh cá thể ... Đăng bởi haiyenvip89

📎 Số trang: 62
👁 Xem: 1157
⬇ Tải: 16

download now Tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với Hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Mộc Châu- Sơn La

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT