Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ...

  Đăng bởi vuacakiem
  Số trang: 88

Hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ... Đăng bởi vuacakiem

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 362
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty Dược phẩm Trung ương I

 • Giảm thiểu chất thải ngành chế biến thuỷ sản

  Đăng bởi thhang2009
  Số trang: 87

Giảm thiểu chất thải ngành chế biến thuỷ sản Đăng bởi thhang2009

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 302
⬇ Tải: 17

download now Giảm thiểu chất thải ngành chế biến thuỷ sản

 • Pháp luật về hợp đồng gia công xuất khẩu và thực tiễn ký kết, ...

  Đăng bởi apeclongan
  Số trang: 85

Pháp luật về hợp đồng gia công xuất khẩu và thực tiễn ký kết, ... Đăng bởi apeclongan

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 407
⬇ Tải: 16

download now Pháp luật về hợp đồng gia công xuất khẩu và thực tiễn ký kết, thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu tại Công ty cổ phần Nam Thắng

 • Đánh giá hiệu quả kinh tế Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào ...

  Đăng bởi haha_ha11104
  Số trang: 85

Đánh giá hiệu quả kinh tế Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào ... Đăng bởi haha_ha11104

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 478
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá hiệu quả kinh tế Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào Khánh Hòa

 • Lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát ...

  Đăng bởi di_tim_so_do_2004
  Số trang: 85

Lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát ... Đăng bởi di_tim_so_do_2004

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 271
⬇ Tải: 16

download now Lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển và khai thác hệ thống giao thông đường bộ tại Hà Nội giai đoạn 2010 2020

 • Đánh giá hiệu quả của mô hình thực hiện xã hội hoá công tác thu ...

  Đăng bởi vuongtranvh
  Số trang: 85

Đánh giá hiệu quả của mô hình thực hiện xã hội hoá công tác thu ... Đăng bởi vuongtranvh

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 293
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá hiệu quả của mô hình thực hiện xã hội hoá công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn tại quận Tây Hồ

 • Đánh giá tổng quan tình hình sử dụng hầm Biogas trong quy mô hộ ...

  Đăng bởi phunguyen772
  Số trang: 85

Đánh giá tổng quan tình hình sử dụng hầm Biogas trong quy mô hộ ... Đăng bởi phunguyen772

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 284
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá tổng quan tình hình sử dụng hầm Biogas trong quy mô hộ gia đình

 • Thực trạng mô hình quản lý tại khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn ...

  Đăng bởi quanganhvt85
  Số trang: 85

Thực trạng mô hình quản lý tại khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn ... Đăng bởi quanganhvt85

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 379
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng mô hình quản lý tại khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào

 • Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý và xử lý ...

  Đăng bởi duchai307
  Số trang: 84

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý và xử lý ... Đăng bởi duchai307

📎 Số trang: 84
👁 Xem: 165
⬇ Tải: 3

download now Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Tân Thịnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

 • Đánh giá tình hình quản lý đất đai giai đoạn 2003 2008 của xã ...

  Đăng bởi dotienthuan
  Số trang: 82

Đánh giá tình hình quản lý đất đai giai đoạn 2003 2008 của xã ... Đăng bởi dotienthuan

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 249
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá tình hình quản lý đất đai giai đoạn 2003 2008 của xã Ngọc Hồi huyện Thanh Trì Thành phố Hà Nội

 • Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn tại Quận Hà ...

  Đăng bởi hoangnambest
  Số trang: 82

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn tại Quận Hà ... Đăng bởi hoangnambest

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 275
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn tại Quận Hà Đông thành phố Hà Nội

 • Một vài định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ...

  Đăng bởi hai_yen67
  Số trang: 82

Một vài định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ... Đăng bởi hai_yen67

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 312
⬇ Tải: 16

download now Một vài định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hành vi thương mại

 • Chế định về quyền SHTT liên quan đến thương mại của WTO và việc ...

  Đăng bởi ghost_man_king_size
  Số trang: 82

Chế định về quyền SHTT liên quan đến thương mại của WTO và việc ... Đăng bởi ghost_man_king_size

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 442
⬇ Tải: 16

download now Chế định về quyền SHTT liên quan đến thương mại của WTO và việc hoàn th0iện các quy định tương ứng của Việt nam

 • Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân ...

  Đăng bởi quachcamvan
  Số trang: 82

Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân ... Đăng bởi quachcamvan

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 409
⬇ Tải: 19

download now Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT