Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ...

  Đăng bởi vugiahung1385
  Số trang: 131

Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải ... Đăng bởi vugiahung1385

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 433
⬇ Tải: 16

download now Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực trạng và giải pháp khắc phục

 • Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính trên ...

  Đăng bởi sontranhong
  Số trang: 128

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính trên ... Đăng bởi sontranhong

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 334
⬇ Tải: 17

download now Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn quận Tây Hồ trong quá trình đô thị hóa

 • Một số kiến nghị mong hoàn thiện hơn nữa pháp luật về giải quyết ...

  Đăng bởi ninhntu
  Số trang: 126

Một số kiến nghị mong hoàn thiện hơn nữa pháp luật về giải quyết ... Đăng bởi ninhntu

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 343
⬇ Tải: 16

download now Một số kiến nghị mong hoàn thiện hơn nữa pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại bằng con đường toà án.

 • Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên ...

  Đăng bởi frankchenvn
  Số trang: 111

Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên ... Đăng bởi frankchenvn

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 442
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong điều kiện đô thị hóa và công nghiệp hóa

 • Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bỏn hàng hóa quốc tế bằng ...

  Đăng bởi doanmanhha166
  Số trang: 109

Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bỏn hàng hóa quốc tế bằng ... Đăng bởi doanmanhha166

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 330
⬇ Tải: 16

download now Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bỏn hàng hóa quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam

 • Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam ...

  Đăng bởi qndnxxx
  Số trang: 109

Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam ... Đăng bởi qndnxxx

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 372
⬇ Tải: 16

download now Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa

 • Đánh giá tác động tiềm năng của nước biển dâng đến vườn quốc gia ...

  Đăng bởi toi1em
  Số trang: 109

Đánh giá tác động tiềm năng của nước biển dâng đến vườn quốc gia ... Đăng bởi toi1em

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 349
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá tác động tiềm năng của nước biển dâng đến vườn quốc gia xuân thuỷ

 • Một số giải pháp phát triển thị trường theo định hướng xã hội ...

  Đăng bởi minhanh0122
  Số trang: 108

Một số giải pháp phát triển thị trường theo định hướng xã hội ... Đăng bởi minhanh0122

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 257
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện tự do hoá thương mại

 • Báo cáo thực tập tổng hợp Công tác an toàn vệ sinh môi trường ...

  Đăng bởi vninfobroker
  Số trang: 106

Báo cáo thực tập tổng hợp Công tác an toàn vệ sinh môi trường ... Đăng bởi vninfobroker

📎 Số trang: 106
👁 Xem: 354
⬇ Tải: 16

download now Báo cáo thực tập tổng hợp Công tác an toàn vệ sinh môi trường tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội thực trạng và giải pháp

 • Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá Thực tiễn áp dụng tại ...

  Đăng bởi vvinh18
  Số trang: 105

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá Thực tiễn áp dụng tại ... Đăng bởi vvinh18

📎 Số trang: 105
👁 Xem: 370
⬇ Tải: 16

download now Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

 • Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ...

  Đăng bởi hoainamvg
  Số trang: 104

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ... Đăng bởi hoainamvg

📎 Số trang: 104
👁 Xem: 342
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở xã Đồng Rui huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

 • Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ...

  Đăng bởi vanlangfood
  Số trang: 104

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ... Đăng bởi vanlangfood

📎 Số trang: 104
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở xã Đồng Rui huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 1

 • Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa hệ thống thuỷ ...

  Đăng bởi quangnguyenqq8
  Số trang: 103

Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa hệ thống thuỷ ... Đăng bởi quangnguyenqq8

📎 Số trang: 103
👁 Xem: 112
⬇ Tải: 5

download now Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải

 • Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan ...

  Đăng bởi bachtung88hn
  Số trang: 102

Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan ... Đăng bởi bachtung88hn

📎 Số trang: 102
👁 Xem: 301
⬇ Tải: 16

download now Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đại ở Việt Nam hiện nay

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT