Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Giải pháp chống thất thu thuế GTGT tại chi cục thuế huyện Phù ...

  Đăng bởi thoduc66
  Số trang: 54

Giải pháp chống thất thu thuế GTGT tại chi cục thuế huyện Phù ... Đăng bởi thoduc66

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 546
⬇ Tải: 18

download now Giải pháp chống thất thu thuế GTGT tại chi cục thuế huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La

 • Thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý bảo vệ và phát ...

  Đăng bởi forgivemeph
  Số trang: 54

Thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý bảo vệ và phát ... Đăng bởi forgivemeph

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 344
⬇ Tải: 17

download now Thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng dựa vào cộng đồng tại Huyện Tân Uyên Tỉnh Lai Châu

 • Quản lý môi trường biển tỉnh Quảng Ninh

  Đăng bởi tbk3776168
  Số trang: 54

Quản lý môi trường biển tỉnh Quảng Ninh Đăng bởi tbk3776168

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 163
⬇ Tải: 2

download now Quản lý môi trường biển tỉnh Quảng Ninh

 • Vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và hợp đồng nhượng ...

  Đăng bởi handbookvn
  Số trang: 53

Vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và hợp đồng nhượng ... Đăng bởi handbookvn

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 520
⬇ Tải: 18

download now Vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và hợp đồng nhượng quyền thương mại

 • Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi trường của dự án mở rộng ...

  Đăng bởi truonggiang19112000
  Số trang: 53

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi trường của dự án mở rộng ... Đăng bởi truonggiang19112000

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 293
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi trường của dự án mở rộng khai thác mỏ than Núi Béo

 • Đề xuất 1 số giải pháp quản lý môi trường tại các xã nghèo tại ...

  Đăng bởi xothichgaixo
  Số trang: 53

Đề xuất 1 số giải pháp quản lý môi trường tại các xã nghèo tại ... Đăng bởi xothichgaixo

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 271
⬇ Tải: 16

download now Đề xuất 1 số giải pháp quản lý môi trường tại các xã nghèo tại Hà Nội Hà Tây cũ

 • Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận ...

  Đăng bởi vuacakiem
  Số trang: 53

Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận ... Đăng bởi vuacakiem

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 375
⬇ Tải: 18

download now Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 201

 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội

  Đăng bởi phanhoanglinh1989
  Số trang: 52

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội Đăng bởi phanhoanglinh1989

📎 Số trang: 52
👁 Xem: 420
⬇ Tải: 16

download now Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội

 • Đánh giá hiện trạng sử dụng đất xã Nam Thắng huyện Nam Trực tỉnh ...

  Đăng bởi mepingpong
  Số trang: 52

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất xã Nam Thắng huyện Nam Trực tỉnh ... Đăng bởi mepingpong

📎 Số trang: 52
👁 Xem: 148
⬇ Tải: 9

download now Đánh giá hiện trạng sử dụng đất xã Nam Thắng huyện Nam Trực tỉnh Nam Định

 • Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất của UBND xã ...

  Đăng bởi datviet12678
  Số trang: 51

Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất của UBND xã ... Đăng bởi datviet12678

📎 Số trang: 51
👁 Xem: 438
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất của UBND xã phúc sơn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2005 2008

 • Các biện pháp xác định giá trị thông thường

  Đăng bởi minhthuan47
  Số trang: 49

Các biện pháp xác định giá trị thông thường Đăng bởi minhthuan47

📎 Số trang: 49
👁 Xem: 523
⬇ Tải: 16

download now Các biện pháp xác định giá trị thông thường

 • Thực tiễn kí kết hợp đồng cung cấp điện năng tại công ty điện ...

  Đăng bởi qni13
  Số trang: 48

Thực tiễn kí kết hợp đồng cung cấp điện năng tại công ty điện ... Đăng bởi qni13

📎 Số trang: 48
👁 Xem: 301
⬇ Tải: 16

download now Thực tiễn kí kết hợp đồng cung cấp điện năng tại công ty điện lực Hà Tây

 • Nhượng quyền thương mại khi Việt Nam gia nhập WTO, pháp luật và ...

  Đăng bởi chunglevnds
  Số trang: 48

Nhượng quyền thương mại khi Việt Nam gia nhập WTO, pháp luật và ... Đăng bởi chunglevnds

📎 Số trang: 48
👁 Xem: 441
⬇ Tải: 16

download now Nhượng quyền thương mại khi Việt Nam gia nhập WTO, pháp luật và thực tiễn áp dụng.

 • Tìm hiểu các chế tài trong thương mại theo quy định Luật thương ...

  Đăng bởi duchai307
  Số trang: 48

Tìm hiểu các chế tài trong thương mại theo quy định Luật thương ... Đăng bởi duchai307

📎 Số trang: 48
👁 Xem: 482
⬇ Tải: 16

download now Tìm hiểu các chế tài trong thương mại theo quy định Luật thương mại 2005

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT