Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở ...

  Đăng bởi duylinh1021990
  Số trang: 224

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở ... Đăng bởi duylinh1021990

📎 Số trang: 224
👁 Xem: 729
⬇ Tải: 17

download now Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam

 • Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng ...

  Đăng bởi boy_dai_gia77
  Số trang: 206

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng ... Đăng bởi boy_dai_gia77

📎 Số trang: 206
👁 Xem: 590
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nhất thể hóa pháp luật về đầu tư tại Việt Nam

 • Sự hình thành và phát triển của Luật Đầu tư nước ngoài trong hệ ...

  Đăng bởi trangngan2006
  Số trang: 198

Sự hình thành và phát triển của Luật Đầu tư nước ngoài trong hệ ... Đăng bởi trangngan2006

📎 Số trang: 198
👁 Xem: 536
⬇ Tải: 16

download now Sự hình thành và phát triển của Luật Đầu tư nước ngoài trong hệ thống pháp luật Việt Nam

 • Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ...

  Đăng bởi cophieumayman88
  Số trang: 197

Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ... Đăng bởi cophieumayman88

📎 Số trang: 197
👁 Xem: 445
⬇ Tải: 16

download now Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam

 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông ...

  Đăng bởi ggaho
  Số trang: 130

Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông ... Đăng bởi ggaho

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 181
⬇ Tải: 11

download now Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

 • Đánh giá tác động của dự án 661 trồng mới 5 triệu ha rừng tại ...

  Đăng bởi nguyenhongson1579
  Số trang: 113

Đánh giá tác động của dự án 661 trồng mới 5 triệu ha rừng tại ... Đăng bởi nguyenhongson1579

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 546
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá tác động của dự án 661 trồng mới 5 triệu ha rừng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang

 • Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với ...

  Đăng bởi hoangtunghai86
  Số trang: 111

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với ... Đăng bởi hoangtunghai86

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 530
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay

 • Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ...

  Đăng bởi lemaihcmc
  Số trang: 104

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ... Đăng bởi lemaihcmc

📎 Số trang: 104
👁 Xem: 519
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở xã Đồng Rui huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 1

 • Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận ...

  Đăng bởi daominhchi
  Số trang: 59

Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận ... Đăng bởi daominhchi

📎 Số trang: 59
👁 Xem: 43
⬇ Tải: 1

download now Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Đức Giang và phường Bồ Đề quận Long Biên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 201 1

 • Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 2020 Phường Yết Kiêu Thành ...

  Đăng bởi thantaihomenh
  Số trang: 1

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 2020 Phường Yết Kiêu Thành ... Đăng bởi thantaihomenh

📎 Số trang: 1
👁 Xem: 402
⬇ Tải: 16

download now Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 2020 Phường Yết Kiêu Thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh 1

 • Giáo trình luật thương mại quốc tế

  Đăng bởi hienbao1212112
  Số trang: 239

Giáo trình luật thương mại quốc tế Đăng bởi hienbao1212112

📎 Số trang: 239
👁 Xem: 1258
⬇ Tải: 19

download now Giáo trình luật thương mại quốc tế

 • Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu ...

  Đăng bởi haibui
  Số trang: 189

Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu ... Đăng bởi haibui

📎 Số trang: 189
👁 Xem: 474
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS

 • Lựa chọn phương pháp đào hào mở vỉa nhằm tận thu tài nguyên và ...

  Đăng bởi love_is_blue143
  Số trang: 134

Lựa chọn phương pháp đào hào mở vỉa nhằm tận thu tài nguyên và ... Đăng bởi love_is_blue143

📎 Số trang: 134
👁 Xem: 544
⬇ Tải: 16

download now Lựa chọn phương pháp đào hào mở vỉa nhằm tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường

 • Xác định các nguồn gây tác động tới môi trường trong giai đoạn ...

  Đăng bởi dayanhno
  Số trang: 132

Xác định các nguồn gây tác động tới môi trường trong giai đoạn ... Đăng bởi dayanhno

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 42
⬇ Tải: 4

download now Xác định các nguồn gây tác động tới môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt CTRSH thuộc dự án Bãi rác huyện Mường Tè huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT