Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS

Loại file: pdf, docx | Số trang: 189 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,155 Kb | Thành viên upload: haibui

Hội nhập kinh tế quốc tế đã, đang và sẽ ngày càng trở nên một nhu cầu tất yếu và cần thiết của Việt Nam. Gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ (BTA) năm 2000, ký kết và phê chuẩn các Hiệp định thương mại đầu tư với nhiều quốc gia là một số ví dụ điển hình về các hoạt động hội nhập tích cực của Việt Nam. Gần đây nhất là việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trở thành thành viên của tổ chức này đồng nghĩa với việc Việt Nam phải tham gia tất cả các hiệp định đa biên của WTO, trong đó có Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Hiệp định TRIPS).

Quyền sở hữu trí tuệ lần đầu tiên được bàn tới trong chương trình nghị sự của Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan (GATT) tại Vòng đàm phán về hàng giả ở Tokyo năm 1978. Tuy nhiên phải đến Vòng đàm phán Urugoay của GATT (1986-1994), quyền sở hữu trí tuệ mới thực sự trở thành đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của GATT và với việc thông qua Hiệp định TRIPS, quyền sở hữu trí tuệ trở thành đối tượng điều chỉnh của WTO. Tại các nước phát triển, nơi có nề

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 475
Lượt tải: 16
Số trang: 189
Kích thước: 1,155 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

ii

MỞ ĐẦU

 

1.Tính cấp thiết của đề tài

Hội nhập kinh tế quốc tế đã, đang và sẽ ngày càng trở nên một nhu cầu tất yếu và cần thiết của Việt Nam. Gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ (BTA) năm 2000, ký kết và phê chuẩn các Hiệp định thương mại đầu tư với nhiều quốc gia là một số ví dụ điển hình về các hoạt động hội nhập tích cực của Việt Nam. Gần đây nhất là việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trở thành thành viên của tổ chức này đồng nghĩa với việc Việt Nam phải tham gia tất cả các hiệp định đa biên của WTO, trong đó có Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Hiệp định TRIPS).

Quyền sở hữu trí tuệ lần đầu tiên được bàn tới trong chương trình nghị sự của Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan (GATT) tại Vòng đàm phán về hàng giả ở Tokyo năm 1978. Tuy nhiên phải đến Vòng đàm phán Urugoay của GATT (1986-1994), quyền sở hữu trí tuệ mới thực sự trở thành đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của GATT và với việc thông qua Hiệp định TRIPS, quyền sở hữu trí tuệ trở thành đối tượng điều chỉnh của WTO. Tại các nước phát triển, nơi có nền kinh tế tri thức, thương mại điện tử và khoa học công nghệ ở trình độ cao, vai trò của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được nhìn nhận và đánh giá đúng giá trị đích thực của nú. Tuy nhiên, tại các nước đang phát triển và đặc biệt là chậm phát triển thì quyền sở hữu trí tuệ đang bị vi phạm nghiêm trọng. Các sản phẩm sao chép, bắt chước được bán với giá thấp hơn rất nhiều so với các sản phẩm hợp pháp. Kết quả là nhà sản xuất chân chính không có khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận cần thiết để tiếp tục tồn tại, tiếp tục nghiên cứu và tiếp tục sáng tạo.

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu ...

  Đăng bởi: haibui Số trang: 189

Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu ...

📎 Số trang: 189
👁 Lượt xem: 475
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở ...

  Đăng bởi: nhabancom1 Số trang: | Số trang: 17

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 334
⬇ Lượt tải: 16

download now Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO và vấn đề bảo hộ bằng sáng chế

 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở ...

  Đăng bởi: duylinh1021990 Số trang: | Số trang: 224

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 224
👁 Lượt xem: 729
⬇ Lượt tải: 17

download now Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam

 • Hiệp định chung về các khía cạnh liên quan đến thương mại của ...

  Đăng bởi: hiepminhr9 Số trang: | Số trang: 15

Hiệp định chung về các khía cạnh liên quan đến thương mại của ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 296
⬇ Lượt tải: 16

download now Hiệp định chung về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO

 • Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh ...

  Đăng bởi: thanghapexco2004 Số trang: | Số trang: 24

Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 1280
⬇ Lượt tải: 18

download now Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam

 • Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử dụng đất Liên hệ với ...

  Đăng bởi: nangmuaha_ah Số trang: | Số trang: 33

Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử dụng đất Liên hệ với ...

📎 Số trang: | Số trang: 33
👁 Lượt xem: 241
⬇ Lượt tải: 16

download now Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử dụng đất Liên hệ với thị trường bất động sản ở Việt Nam

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền ...

  Đăng bởi: pennyaof Số trang: | Số trang: 57

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 57
👁 Lượt xem: 664
⬇ Lượt tải: 18

download now Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

 • Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ...

  Đăng bởi: cophieumayman88 Số trang: | Số trang: 197

Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 197
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 16

download now Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam

Kỹ thuật - Công nghệ Tài nguyên môi trường
Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS Hội nhập kinh tế quốc tế đã, đang và sẽ ngày càng trở nên một nhu cầu tất yếu và cần thiết của Việt Nam. Gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ (BTA) năm 2000, ký kết và docx Đăng bởi
5 stars - 84038 reviews
Thông tin tài liệu 189 trang Đăng bởi: haibui - 07/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS