Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Loại file: pdf, docx | Số trang: 61 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 500 Kb | Thành viên upload: hongquang2411

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội đối với mỗi quốc gia. Kinh doanh bảo hiểm được coi là một lá chắn kinh tế để bảo vệ cho các tổ chức cá nhân, đồng thời nó cũng góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế của đất nước. Hiện nay hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 2005, Luật Kinh Doanh bảo hiểm năm 2000 và văn bản hướng dẫn thi hành. Việc nghiên cứu các quy định của pháp luật về bảo hiểm một cách kỹ lưỡng thông qua đó lý giải, phân tích, đánh giá và đề nghị hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này là thực sự cần thiết. Trong lĩnh vực này đã có nhiều đề tài khoa học của sinh viên cũng như của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy thực hiện nhưng vấn đề bảo hiểm trùng vẫn chưa có một đề tài nào nghiên cứu độc lập khai thác.

Với phạm vi và mục đích nghiên cứu như trên khoá luận được kết cấu:

Lời nói đầu

Chương 1. Lý luận chung về hợp đồng bảo hiểm dân sự.

Chương 2. Hợp đồng bảo hiểm trùng.

Chương 3. Thực trạng pháp luật về hợp đồng bảo hiểm trùng và hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Đăng bởi: hongquang2411 Số trang: 61

Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 464
⬇ Lượt tải: 16

download now Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ...

  Đăng bởi: cophieumayman88 Số trang: | Số trang: 197

Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 197
👁 Lượt xem: 436
⬇ Lượt tải: 16

download now Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam

 • Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp ở ...

  Đăng bởi: thanhsang6624 Số trang: | Số trang: 70

Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 70
👁 Lượt xem: 266
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp ở Công ty Sông Đà 11

 • Thực tiễn áp dụng Bảo hiểm tiền gửi tại các ngân hàng thương mại

  Đăng bởi: phatemini1234 Số trang: | Số trang: 15

Thực tiễn áp dụng Bảo hiểm tiền gửi tại các ngân hàng thương mại

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 599
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực tiễn áp dụng Bảo hiểm tiền gửi tại các ngân hàng thương mại

 • Vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và hợp đồng nhượng ...

  Đăng bởi: handbookvn Số trang: | Số trang: 53

Vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và hợp đồng nhượng ...

📎 Số trang: | Số trang: 53
👁 Lượt xem: 509
⬇ Lượt tải: 18

download now Vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và hợp đồng nhượng quyền thương mại

 • Thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc ký kết và thực hiện hợp ...

  Đăng bởi: tanphat Số trang: | Số trang: 72

Thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc ký kết và thực hiện hợp ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 319
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng vận chuyển đường thuỷ tại Chi nhánh Hoà Bình thuộc TCT vận tải thuỷ

 • Pháp luật về hợp đồng gia công xuất khẩu và thực tiễn ký kết, ...

  Đăng bởi: apeclongan Số trang: | Số trang: 85

Pháp luật về hợp đồng gia công xuất khẩu và thực tiễn ký kết, ...

📎 Số trang: | Số trang: 85
👁 Lượt xem: 402
⬇ Lượt tải: 16

download now Pháp luật về hợp đồng gia công xuất khẩu và thực tiễn ký kết, thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu tại Công ty cổ phần Nam Thắng

 • Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ...

  Đăng bởi: lemaihcmc Số trang: | Số trang: 104

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ...

📎 Số trang: | Số trang: 104
👁 Lượt xem: 505
⬇ Lượt tải: 16

download now Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở xã Đồng Rui huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 1

 • Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ...

  Đăng bởi: hoainamvg Số trang: | Số trang: 104

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập ...

📎 Số trang: | Số trang: 104
👁 Lượt xem: 329
⬇ Lượt tải: 16

download now Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở xã Đồng Rui huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Kỹ thuật - Công nghệ Tài nguyên môi trường
Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội đối với mỗi quốc gia. Kinh doanh bảo hiểm được coi là một lá chắn kinh tế để bảo vệ cho các tổ chức cá nhân, đồng thời nó cũng góp phần huy động vốn docx Đăng bởi
5 stars - 84591 reviews
Thông tin tài liệu 61 trang Đăng bởi: hongquang2411 - 10/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn