Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nhất thể hóa pháp luật về đầu tư tại Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 206 | Trình độ: Tiến sĩ | Thành viên upload: boy_dai_gia77

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước sang một giai đoạn mới của công cuộc đổi mới và phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước ta là "phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế khu vực và thế giới", với những cơ hội và thách thức mới trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế thì hệ thống các văn bản pháp luật về đầu tư nói chung đang đứng trước những đòi hỏi bức xúc cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm xác lập quyền bình đẳng thực sự cho các chủ thể kinh doanh, góp phần tạo thế cạnh tranh thắng lợi với các nước khu vực trong thu hút FDI, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hoạt động đầu tư trong nước.

Từ những lý do trên đây, việc nghiên cứu vấn đề hoàn thiện pháp luật về FDI đặt trong xu hướng và yêu cầu nhất thể hóa pháp luật về đầu tư ở Việt Nam đang được đặt ra có tính bức xúc cả về lý luận và thực tiễn.Vì thế tôi chọn đề tài: "Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nhất thể hóa pháp luật về đầu tư tại Việt Nam" làm luận văn của mình.

Kết cấu của luận án:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và pháp luật về đầ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng ...

  Đăng bởi: boy_dai_gia77 Số trang: 206

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng ...

📎 Số trang: 206
👁 Lượt xem: 590
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nhất thể hóa pháp luật về đầu tư tại Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Địa vị pháp lý của doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ...

  Đăng bởi: hey317 Số trang: | Số trang: 27

Địa vị pháp lý của doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 280
⬇ Lượt tải: 16

download now Địa vị pháp lý của doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 • Sự hình thành và phát triển của Luật Đầu tư nước ngoài trong hệ ...

  Đăng bởi: trangngan2006 Số trang: | Số trang: 198

Sự hình thành và phát triển của Luật Đầu tư nước ngoài trong hệ ...

📎 Số trang: | Số trang: 198
👁 Lượt xem: 536
⬇ Lượt tải: 16

download now Sự hình thành và phát triển của Luật Đầu tư nước ngoài trong hệ thống pháp luật Việt Nam

 • Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh ...

  Đăng bởi: thanghapexco2004 Số trang: | Số trang: 24

Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 1280
⬇ Lượt tải: 18

download now Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam

 • Một vài định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ...

  Đăng bởi: hai_yen67 Số trang: | Số trang: 82

Một vài định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ...

📎 Số trang: | Số trang: 82
👁 Lượt xem: 312
⬇ Lượt tải: 16

download now Một vài định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hành vi thương mại

 • Hoàn thiện pháp luật về thương mại

  Đăng bởi: ldtungk25 Số trang: | Số trang: 96

Hoàn thiện pháp luật về thương mại

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Lượt xem: 427
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về thương mại

 • Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hành vi ...

  Đăng bởi: phamhahuy1982 Số trang: | Số trang: 77

Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hành vi ...

📎 Số trang: | Số trang: 77
👁 Lượt xem: 431
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hành vi thương mại

 • Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với ...

  Đăng bởi: hoangtunghai86 Số trang: | Số trang: 111

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với ...

📎 Số trang: | Số trang: 111
👁 Lượt xem: 530
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay

Kỹ thuật - Công nghệ Tài nguyên môi trường
Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nhất thể hóa pháp luật về đầu tư tại Việt Nam Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước sang một giai đoạn mới của công cuộc đổi mới và phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước ta là "phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng hơn vào docx Đăng bởi
5 stars - 128517 reviews
Thông tin tài liệu 206 trang Đăng bởi: boy_dai_gia77 - 05/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nhất thể hóa pháp luật về đầu tư tại Việt Nam