Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 224 | Trình độ: Tiến sĩ | Thành viên upload: duylinh1021990

Cách đây hàng thế kỷ, nhiều nước đã có luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Với các nỗ lực chung của các quốc gia có nền kinh tế phát triển, ngay từ thế kỷ XIX đã ra đời Liên minh quốc tế bảo hộ sở hữu công nghiệp; đó là Công ước Paris về sở hữu công nghiệp năm 1883.

Vấn đề thực thi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói chung và nhãn hiệu hàng hóa nói riêng đã và đang trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia mà hình thức biểu hiện cao nhất của nó là chiến tranh thương mại trong hoạt động thương mại quốc tế. Các nước đã phải ban hành hoặc sửa đổi hệ thống pháp luật quốc gia của mình và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho phù hợp với tiến trình quốc tế hóa và hội nhập. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hộ sở quyền hữu công nghiệp đã trở thành một trong các nhu cầu thực sự cấp bách trước khi một nước muốn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đối với nước ta, thách thức đó trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong giai đoạn đàm phán để được trở thành thành viên chính thức của WTO.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, thì việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa thực chất là bảo hộ q

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở ...

  Đăng bởi: duylinh1021990 Số trang: 224

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở ...

📎 Số trang: 224
👁 Lượt xem: 729
⬇ Lượt tải: 17

download now Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu ...

  Đăng bởi: haibui Số trang: | Số trang: 189

Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu ...

📎 Số trang: | Số trang: 189
👁 Lượt xem: 474
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS

 • Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở ...

  Đăng bởi: nhabancom1 Số trang: | Số trang: 17

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 334
⬇ Lượt tải: 16

download now Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO và vấn đề bảo hộ bằng sáng chế

 • Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử dụng đất Liên hệ với ...

  Đăng bởi: nangmuaha_ah Số trang: | Số trang: 33

Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử dụng đất Liên hệ với ...

📎 Số trang: | Số trang: 33
👁 Lượt xem: 241
⬇ Lượt tải: 16

download now Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử dụng đất Liên hệ với thị trường bất động sản ở Việt Nam

 • Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với ...

  Đăng bởi: hoangtunghai86 Số trang: | Số trang: 111

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với ...

📎 Số trang: | Số trang: 111
👁 Lượt xem: 530
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay

 • Thương hiệu Việt Nam bị đánh cắp ở thị trường nước ngoài. Nguyên ...

  Đăng bởi: thuylinh0511 Số trang: | Số trang: 10

Thương hiệu Việt Nam bị đánh cắp ở thị trường nước ngoài. Nguyên ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 674
⬇ Lượt tải: 17

download now Thương hiệu Việt Nam bị đánh cắp ở thị trường nước ngoài. Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ thương hiệu Việt Nam

 • Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ...

  Đăng bởi: cophieumayman88 Số trang: | Số trang: 197

Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 197
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 16

download now Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền ...

  Đăng bởi: pennyaof Số trang: | Số trang: 57

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 57
👁 Lượt xem: 664
⬇ Lượt tải: 18

download now Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

Kỹ thuật - Công nghệ Tài nguyên môi trường
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam Cách đây hàng thế kỷ, nhiều nước đã có luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Với các nỗ lực chung của các quốc gia có nền kinh tế phát triển, ngay từ thế kỷ XIX đã ra đời Liên minh quốc tế bảo hộ sở hữu công nghiệp; đó là Công ước Paris về sở hữu công docx Đăng bởi
5 stars - 130978 reviews
Thông tin tài liệu 224 trang Đăng bởi: duylinh1021990 - 23/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam