Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Đánh giá tác động của chính sách giao đất, giao rừng đến hiệu ...

  Đăng bởi ngoctri0902
  Số trang: 91

Đánh giá tác động của chính sách giao đất, giao rừng đến hiệu ... Đăng bởi ngoctri0902

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 1542
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá tác động của chính sách giao đất, giao rừng đến hiệu quả sử dụng đất của nông hộ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn - Tỉnh Nghệ An

 • Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu XD ...

  Đăng bởi thangnq82
  Số trang: 82

Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu XD ... Đăng bởi thangnq82

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 531
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu XD ở Công ty Cổ phần XD số I Thái Nguyên

 • Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý dự án tại ...

  Đăng bởi thuykieu1
  Số trang: 82

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý dự án tại ... Đăng bởi thuykieu1

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 391
⬇ Tải: 17

download now Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc Tổng công ty truyển tải điện Quốc Gia

 • Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA

  Đăng bởi hanel109
  Số trang: 69

Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA Đăng bởi hanel109

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 530
⬇ Tải: 16

download now Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA

 • Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án ...

  Đăng bởi quynh668
  Số trang: 68

Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án ... Đăng bởi quynh668

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 514
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án Phát triển giáo dục Trung học Cơ sở II (CPCU) – Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2010 – 2012

 • Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án ...

  Đăng bởi linhlehoang
  Số trang: 67

Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án ... Đăng bởi linhlehoang

📎 Số trang: 67
👁 Xem: 492
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án Phát triển giáo dục Trung học Cơ sở II CPCU Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2010 2012 1

 • Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ...

  Đăng bởi nguyenkim1954
  Số trang: 61

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ... Đăng bởi nguyenkim1954

📎 Số trang: 61
👁 Xem: 421
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại ban quản lý dự án lưới điện trong thời gian 5 năm tới

 • Khảo sát, đánh giá hệ thống chính sách và thực trạng chi trả ...

  Đăng bởi nguyendinhcuongsusu
  Số trang: 57

Khảo sát, đánh giá hệ thống chính sách và thực trạng chi trả ... Đăng bởi nguyendinhcuongsusu

📎 Số trang: 57
👁 Xem: 479
⬇ Tải: 17

download now Khảo sát, đánh giá hệ thống chính sách và thực trạng chi trả tiền thuốc cho các đối tượng Bảo hiểm y tế trong giai đoạn 2001-2004

 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng csht gtvt ở việt nam

  Đăng bởi tan-nv
  Số trang: 51

Quản lý dự án đầu tư xây dựng csht gtvt ở việt nam Đăng bởi tan-nv

📎 Số trang: 51
👁 Xem: 410
⬇ Tải: 17

download now Quản lý dự án đầu tư xây dựng csht gtvt ở việt nam

 • Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án ở PECC

  Đăng bởi bottcp02
  Số trang: 46

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án ở PECC Đăng bởi bottcp02

📎 Số trang: 46
👁 Xem: 549
⬇ Tải: 17

download now Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án ở PECC

 • Nghiên cứu chế tạo, sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010

  Đăng bởi hoxuanquyet
  Số trang: 42

Nghiên cứu chế tạo, sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010 Đăng bởi hoxuanquyet

📎 Số trang: 42
👁 Xem: 471
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu chế tạo, sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010

 • Phân tích chi phí lợi ích của dự án cấp nước sinh hoạt cho các ...

  Đăng bởi dungkdt
  Số trang: 32

Phân tích chi phí lợi ích của dự án cấp nước sinh hoạt cho các ... Đăng bởi dungkdt

📎 Số trang: 32
👁 Xem: 476
⬇ Tải: 16

download now Phân tích chi phí lợi ích của dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại thuộc huyện Thanh Trì Hà Nội

 • Công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công ...

  Đăng bởi javcafe
  Số trang: 32

Công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công ... Đăng bởi javcafe

📎 Số trang: 32
👁 Xem: 510
⬇ Tải: 17

download now Công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

 • Báo cáo thực tập tổng hợp về Ban quản lí dự án các công trình ...

  Đăng bởi hieudmhti
  Số trang: 31

Báo cáo thực tập tổng hợp về Ban quản lí dự án các công trình ... Đăng bởi hieudmhti

📎 Số trang: 31
👁 Xem: 595
⬇ Tải: 16

download now Báo cáo thực tập tổng hợp về Ban quản lí dự án các công trình điện miền Bắc

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT