Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

Đăng bởi hanel109 | Số trang: 69
Xem: 455  Tải: 16
download now Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA
Đăng bởi tan-nv | Số trang: 51
Xem: 328  Tải: 17
download now Quản lý dự án đầu tư xây dựng csht gtvt ở việt nam
Đăng bởi bottcp02 | Số trang: 46
Xem: 463  Tải: 17
download now Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án ở PECC
Đăng bởi hoxuanquyet | Số trang: 42
Xem: 392  Tải: 16
download now Nghiên cứu chế tạo, sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT