Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học tập 10

Định dạng: pdf | Số trang: 468 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: yenthanh8579

Mục lục

Chương 1 - Bơm, quạt, máy nén

Chương 2 - Phân loại bằng phương pháp cơ học chất lỏng, thủy động lực học tầng sôi, khuấy trộn trong môi trường lỏng

Chương 3 - Sự truyền nhiệt trong thiết bị hóa học

Chương 4 - Cô đặc và kết tinh

Chương 5 - Truyền khối - hấp thu

Chương 6 - Chưng cất

Chương 7 - Trích ly

Chương 8 - Hấp phụ

Chương 9 - Sấy

Phụ lục

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Kỹ thuật - Công nghệ
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học tập 10 Mục lục Chương 1 - Bơm, quạt, máy nén Chương 2 - Phân loại bằng phương pháp cơ học chất lỏng, thủy động lực học tầng sôi, khuấy trộn trong môi trường lỏng Chương 3 - Sự truyền nhiệt trong thiết bị hóa học Chương 4 - Cô đặc và kết tinh Chương 5 - pdf Đăng bởi
5 stars - 190111 reviews
Thông tin tài liệu 468 trang Đăng bởi: yenthanh8579 - 01/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học tập 10