Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương

Loại file: pdf, docx | Số trang: 50 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 281 Kb | Thành viên upload: homyloan

Sự kết hợp quản lý giữa ngành với địa phương đã được thực hiện đã đạt được những thành tựu đáng kể song việc thực hiện nguyên tắc này trong thực tiễn vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của đời sống xã hội. Đó là: sự không thống nhất trong quản lý giữa các bộ ngành và địa phương; sự phối hợp kém hiệu quả trong hoạt động ban hành văn bản của các địa phương vẫn còn nhiều văn bản trái với quy định của ngành; sự không đồng bộ trong công tác thực hiện các quy định của ngành tại các địa phương ; tình trạng “mạnh ai nấy làm” hay công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của ngành tại các địa phương cũng chưa được quan tâm đúng mức... Những hạn chế này dẫn tới hiệu quả quản lý nhà nước còn yếu kém.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (Ngày 18 tháng 12 năm 1986) đã chỉ ra rằng: “ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nêu cao vị trí và vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tạo điều kiện cho các cơ quan dân cử thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Hiến pháp quy định. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và quản lý xã hội bằng pháp luật. Phân định rành mạch nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm của

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 281 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

 

MC LỤC

                                                                                                                                                          Trang

 

MỞ ĐẦU              1

CHƯƠNG I              5

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA NGUYấN TẮC QUẢN Lí THEO NGÀNH, CHỨC NĂNG KẾT HỢP VỚI QUẢN Lí THEO ĐỊA PHƯƠNG              5

1. Khái niệm và hệ thống các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước.              6

1. 1 Khái niệm nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước.              6

1.2. Hệ thống các nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước.              8

2. Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương              9

2.1. Quản lý ngành và quản lý theo chức năng              9

2.2. Quản lý theo địa phương              12

2.3. Sự cần thiết phải kết hợp quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương.              14

3.Vai trò của nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương.              17

CHƯƠNG II              19

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG NGUYấN TẮC              19

2.1. Sự “xộ rào” trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trái với quy định của cơ quan quản lý ngành, chức năng.              21

2.2. Sự phối hợp không chặt chẽ trong việc tổ chức, thực hiện các quy định của ngành ở địa phương.              26

2.3. Bất cập trong hoạt động kiểm tra giám sát thực hiện các quy định của ngành tại địa phương.              36

CHƯƠNGIII              40

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KẾT HỢP QUẢN Lí THEO NGÀNH, CHỨC NĂNG KẾT HỢP VỚI QUẢN Lí THEO ĐỊA PHƯƠNG.              40

1. Trong hoạt động ban hành văn bản pháp luật của Bộ, ngành và của địa phương.              40

2.Trong hoạt động phối hợp triển khai thực hiện các quy định của ngành ở địa phương.              43

3.Trong hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của ngành tại địa phương              45

KẾT LUẬN              47

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO              49

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kỹ thuật - Công nghệ Lưu trữ học
Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương Sự kết hợp quản lý giữa ngành với địa phương đã được thực hiện đã đạt được những thành tựu đáng kể song việc thực hiện nguyên tắc này trong thực tiễn vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của đời sống xã hội. Đó là: sự không docx Đăng bởi
5 stars - 48863 reviews
Thông tin tài liệu 50 trang Đăng bởi: homyloan - 31/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương