Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Công tác văn thư - lưu trữ chiếm một vị trí quan trọng trong ...

  Đăng bởi daoquyetthang_neu
  Số trang: 100

Công tác văn thư - lưu trữ chiếm một vị trí quan trọng trong ... Đăng bởi daoquyetthang_neu

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 2536
⬇ Tải: 20

download now Công tác văn thư - lưu trữ chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước và nhất là trong việc cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay

 • Năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam trên ...

  Đăng bởi tungnp8x
  Số trang: 96

Năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam trên ... Đăng bởi tungnp8x

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 464
⬇ Tải: 17

download now Năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam trên thị trường EU và Nhật Bản trong thời kỳ hội nhập WTO

 • Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh ...

  Đăng bởi mraleno
  Số trang: 85

Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh ... Đăng bởi mraleno

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 528
⬇ Tải: 16

download now Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO

 • Tính hình triển khai nghiệp vụ TBH kỹ thuật tại Công ty Tái bảo ...

  Đăng bởi cuongsato
  Số trang: 149

Tính hình triển khai nghiệp vụ TBH kỹ thuật tại Công ty Tái bảo ... Đăng bởi cuongsato

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 530
⬇ Tải: 16

download now Tính hình triển khai nghiệp vụ TBH kỹ thuật tại Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam Vinare

 • Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ 1993 đến năm ...

  Đăng bởi petervn9
  Số trang: 142

Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ 1993 đến năm ... Đăng bởi petervn9

📎 Số trang: 142
👁 Xem: 400
⬇ Tải: 17

download now Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ 1993 đến năm 2008

 • Đánh giá ảnh hưởng của khu vực kinh tế ngầm đối với sự phát ...

  Đăng bởi tungbibo2010
  Số trang: 141

Đánh giá ảnh hưởng của khu vực kinh tế ngầm đối với sự phát ... Đăng bởi tungbibo2010

📎 Số trang: 141
👁 Xem: 533
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá ảnh hưởng của khu vực kinh tế ngầm đối với sự phát triển của nền kinh tế việt nam

 • Thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu ren của Công ty cổ phần XNK thủ ...

  Đăng bởi vietnamhy
  Số trang: 140

Thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu ren của Công ty cổ phần XNK thủ ... Đăng bởi vietnamhy

📎 Số trang: 140
👁 Xem: 578
⬇ Tải: 16

download now Thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu ren của Công ty cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ (Artexport) trong điều kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu

 • Thực trạng quá trình tự do hoá dòng vốn và sự ảnh hưởng đối với ...

  Đăng bởi huyenvu_hut
  Số trang: 136

Thực trạng quá trình tự do hoá dòng vốn và sự ảnh hưởng đối với ... Đăng bởi huyenvu_hut

📎 Số trang: 136
👁 Xem: 484
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng quá trình tự do hoá dòng vốn và sự ảnh hưởng đối với an ninh tài chính quốc gia tại việt nam

 • Chiến lược quản lý danh mục đầu tư theo chỉ số

  Đăng bởi hienntt_hn
  Số trang: 121

Chiến lược quản lý danh mục đầu tư theo chỉ số Đăng bởi hienntt_hn

📎 Số trang: 121
👁 Xem: 458
⬇ Tải: 16

download now Chiến lược quản lý danh mục đầu tư theo chỉ số

 • Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của Việt Nam ...

  Đăng bởi votanluong
  Số trang: 119

Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của Việt Nam ... Đăng bởi votanluong

📎 Số trang: 119
👁 Xem: 425
⬇ Tải: 16

download now Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của Việt Nam trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tới năm 2010

 • Hoạt động logistics của Việt Nam trên hành lang kinh tế Bắc – Nam

  Đăng bởi lequangma
  Số trang: 117

Hoạt động logistics của Việt Nam trên hành lang kinh tế Bắc – Nam Đăng bởi lequangma

📎 Số trang: 117
👁 Xem: 437
⬇ Tải: 16

download now Hoạt động logistics của Việt Nam trên hành lang kinh tế Bắc – Nam

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam thực trạng ...

  Đăng bởi levann68
  Số trang: 112

Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam thực trạng ... Đăng bởi levann68

📎 Số trang: 112
👁 Xem: 440
⬇ Tải: 16

download now Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam thực trạng và giải pháp hướng tới chiến lược Trung Quốc 1

 • Hành lang kinh tế việt trung và ảnh hưởng của nó tới hoạt động ...

  Đăng bởi barneyhanghieu
  Số trang: 110

Hành lang kinh tế việt trung và ảnh hưởng của nó tới hoạt động ... Đăng bởi barneyhanghieu

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 391
⬇ Tải: 16

download now Hành lang kinh tế việt trung và ảnh hưởng của nó tới hoạt động ngoại thương của việt nam 1

 • Hành lang kinh tế Việt – Trung và ảnh hưởng của nó tới hoạt động ...

  Đăng bởi luongkimhp
  Số trang: 110

Hành lang kinh tế Việt – Trung và ảnh hưởng của nó tới hoạt động ... Đăng bởi luongkimhp

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 508
⬇ Tải: 16

download now Hành lang kinh tế Việt – Trung và ảnh hưởng của nó tới hoạt động ngoại thương của Việt Nam

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT