Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 153 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 11,877 Kb | Thành viên upload: lqvinh75

Xây dựng cơ bản giữ một vai trũ quan trọng trong nền kinh tế quốc dõn trước hết thể hiện ở lượng vốn ngân sách nhà nước trực tiếp cấp phát cho đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng văn hoá xó hội, cũng như cho quốc phũng an ninh khỏ lớn. Đảm bảo tạo lập cơ sở hạ tầng cho chiến lược phát triển kinh tế xó hội, an ninh quốc phũng, chớnh trị quốc gia. Vai trũ và ý nghĩa của xõy dựng cơ bản có thể thấy rừ từ sự phõn tớch phần đóng góp của lĩnh vực sản xuất này trong quỏ trỡnh tỏi sản xuất tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân, từ ý nghĩa của các công trỡnh xõy dựng nờn và từ khối lượng vốn sản xuất to lớn được sử dụng trong xây dựng.

Xây dựng là hoạt động chủ yếu tạo dựng cỏc cụng trỡnh, cơ sở hạ tầng, tài sản cố định phục vụ cho mục tiêu phát triển các ngành, các thành phần kinh tế và phát triển toàn xó hội.

Cụ thể hơn xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực sản xuất vật chất lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, cùng các ngành sản xuất khác trước hết là ngành công nghiệp chế tạo máy và ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, nhiệm vụ của ngành xây dựng là trực tiếp thực hiện và hoàn thiện khâu cuối cùng của quá trỡnh hỡnh thành tài sản cố định (thể hiện

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 732
Lượt tải: 16
Số trang: 153
Kích thước: 11,877 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ