Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 109 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 398 Kb | Thành viên upload: tranganh0205

Đất nước ta đang cùng với các quốc gia khác trên thế giới đang trên con đường chinh phục thế kỷ mới - thế kỷ XXI với xu thế hội nhập quốc tế và khu vực hoá trở nên phổ biến rộng khắp - đặt ra cho tất cả chúng ta rất nhiều khó khăn thách thức lớn cần phải giải quyết, đặc biệt là đối với một đất nước còn đang trên con đường phát triển để khẳng định mình như Việt Nam. Trong những năm đầu của thế kỷ mới này đất nước ta đã có những bước chuyển mình rất lớn, nền kinh tế đã bắt đầu khởi sắc biểu hiện ở nhu cầu đầu tư cho xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển ngày càng tăng. Cùng với sự hỗ trợ đáng kể của nước ngoài (vốn đầu tư FDI, ODA...) đòi hỏi Chính phủ ta nhất thiết phải tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho nền kinh tế. Bởi lẽ "không có sự cạnh tranh thì không có sự phát triển"- Đó là một chân lý. Một sinh vật không tự cạnh tranh để tự vươn lên thích nghi với điều kiện sống thì sẽ bị đào thải. Một nền kinh tế của một đất nước cũng vậy, nếu nền kinh tế đó không tạo ra yếu tố cần thiết cho môi trường cạnh tranh lành mạnh thì nền kinh tế đó cũng nhanh chóng trở nên trì trệ, kém phát triển và bị tụt hậu so với các nền kinh tế khác.

Kết cấu đề tài:

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 421
Lượt tải: 16
Số trang: 109
Kích thước: 398 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp                                     Đặng Thị Thu Hằng - Lớp công nghiệp 40C                               

        MỤC LỤC                                                        Môc lôc                                                                                                  Trang

MỞ ĐẦU.................................................................................................................... 3

PHẦN 1- NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC

ĐẤU THẦU XÂY LẮP.............................................................................................5

1.1.Đấu thầu và Tổ chức đấu thầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.1. Đấu thầu - những vấn đề chung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.1.1. Khái niệm và thực chất của đấu thầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

                            1. 1. 1. 2. Sù ra đời và phát triển của hoạt động đấu thầu tại Việt Nam ...........7             

1.2. Nội dung cơ bản của công tác đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. 2. 1. Xác định hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức áp dụng đấu thầu. . 9

1. 2. 1. 1 Xác định hình thức lựa chọn nhà thầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.1.2. Phương thức áp dụng đấu thầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. 2. 2. Quy trình của công tác tổ chức đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2.2.1. Xác định điều kiện mời thầu và dự thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1.2.2. Quy trình tổ chức đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3. Vai trò của công tác đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4. Những yêu cầu cơ bản đối với công tác tổ chức đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công ...

  Đăng bởi: tranganh0205 Số trang: 109

Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công ...

📎 Số trang: 109
👁 Lượt xem: 421
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công xây lắp công ...

  Đăng bởi: gianghlt Số trang: | Số trang: 354

Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công xây lắp công ...

📎 Số trang: | Số trang: 354
👁 Lượt xem: 391
⬇ Lượt tải: 16

download now Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công xây lắp công trình

 • Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công xây lắp công ...

  Đăng bởi: xingau2000 Số trang: | Số trang: 353

Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công xây lắp công ...

📎 Số trang: | Số trang: 353
👁 Lượt xem: 419
⬇ Lượt tải: 16

download now Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công xây lắp công trình 1

 • Tổ chức thi công xây tường

  Đăng bởi: acdajax02 Số trang: | Số trang: 22

Tổ chức thi công xây tường

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 296
⬇ Lượt tải: 17

download now Tổ chức thi công xây tường

 • Tổ chức thi công công tác bê tông cốt thép móng

  Đăng bởi: dangquoczung Số trang: | Số trang: 38

Tổ chức thi công công tác bê tông cốt thép móng

📎 Số trang: | Số trang: 38
👁 Lượt xem: 681
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức thi công công tác bê tông cốt thép móng

 • Tổ chức quản lý chỉ đạo kỹ thuật tại công ty Bê tông và Xây dựng ...

  Đăng bởi: haivn1987 Số trang: | Số trang: 17

Tổ chức quản lý chỉ đạo kỹ thuật tại công ty Bê tông và Xây dựng ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 239
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức quản lý chỉ đạo kỹ thuật tại công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy

 • Báo cáo tổng hợp về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VVMI

  Đăng bởi: petrogas01 Số trang: | Số trang: 16

Báo cáo tổng hợp về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VVMI

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 297
⬇ Lượt tải: 16

download now Báo cáo tổng hợp về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VVMI

 • Lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

  Đăng bởi: hdatbiz Số trang: | Số trang: 23

Lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 3613
⬇ Lượt tải: 17

download now Lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Đất nước ta đang cùng với các quốc gia khác trên thế giới đang trên con đường chinh phục thế kỷ mới - thế kỷ XXI với xu thế hội nhập quốc tế và khu vực hoá trở nên phổ biến rộng khắp - đặt ra cho tất cả chúng ta rất nhiều khó khăn thách thức lớn docx Đăng bởi
5 stars - 116075 reviews
Thông tin tài liệu 109 trang Đăng bởi: tranganh0205 - 15/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam