Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ xã Trưng Trắc nhiệm kỳ 2005 2010

Loại file: pdf, docx | Số trang: 83 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: lengvnn | Sửa đổi lần cuối: 20/02/2012

CHƯƠNG I :TổNG QUAN Về TàI LIệU

CHƯƠNG II : ĐốI TƯợNG, NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU

CHƯƠNG III : KếT QUả NGHIÊN CứU Và THảO LUậN

CHƯƠNG I :TổNG QUAN Về TàI LIệU

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Đồ án tốt nghiệp                                                         Khoa CNSH & MT

 

MỞ ĐẦU

 

              Vật tư y tế bao gồm các loại thiết bị, dông cụ, vật tư, phục vụ cho hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Vật tư y tế là mét trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Do vậy, lĩnh vực vật tư y tế cần được tăng cường đầu tư cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả. Các xí nghiệp sản xuất vật tư y tế tại Việt Nam còn Ýt, chủng loại nghèo nàn, chất lượng sản phẩm chưa cao. Hệ thống kinh doanh, xuất nhập khẩu chưa hoàn chỉnh, thiếu vốn, thiếu thông tin, thiếu cán bộ có nghiệp vụ thương mại và trình độ kỹ thuật về vật tư y tế.

              Nhằm đóng góp một phần quan trọng trong việc thực hiện quyết định số 437/ QĐ - BYT ngày 20/ 02/ 2002 của bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng đủ trạng thiết bị thường quy cho các cơ sở phòng bệnh và chữa bệnh. Trước những chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất vật tư y tế trong nước, quy chế tạo môi trường hấp dẫn cho các doanh nghiệp, tham gia sản xuất vật tư y tế và trước những khuyến khích của nước Việt Nam về việc dùng vật tư y tế sản xuất trong nước, giảm dần nhập khẩu. Công ty TNHH vật tư y tê OMIGA sản xuất vật tư y tế như: các loại dây truyền dịch, kim truyền dịch cánh bướm, túi đựng nước tiểu tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với các dây truyền công nghệ tiên tiến tạo ra các sản hợp lý theo yêu cầu sử dụng trong toàn ngành. Đặc biệt chú trọng đối với những vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số.

    Vì vậy, việc dự án xây dựng xưởng thiết bị vật tư y tế ÔMIGAđã ra đời sẽ giải quyết phần nào được thị yếu về các thiết bị y tế hiện nay của xã hội, song

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Xuân                     - 83 -                  MSSV: 507303113

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật môi trường
Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ xã Trưng Trắc nhiệm kỳ 2005 2010 CHƯƠNG I :TổNG QUAN Về TàI LIệU CHƯƠNG II : ĐốI TƯợNG, NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU CHƯƠNG III : KếT QUả NGHIÊN CứU Và THảO LUậN CHƯƠNG I :TổNG QUAN Về TàI LIệU docx Đăng bởi
5 stars - 374 reviews
Thông tin tài liệu 83 trang Đăng bởi: lengvnn - 20/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ xã Trưng Trắc nhiệm kỳ 2005 2010