Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô

  Đăng bởi giangnguyen
  Số trang: 121

Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô Đăng bởi giangnguyen

📎 Số trang: 121
👁 Xem: 864
⬇ Tải: 18

download now Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô

 • Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty bảo hiểm dầu khí ...

  Đăng bởi nhgiang12c1
  Số trang: 18

Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty bảo hiểm dầu khí ... Đăng bởi nhgiang12c1

📎 Số trang: 18
👁 Xem: 651
⬇ Tải: 17

download now Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty bảo hiểm dầu khí (PVIC)

 • Lựa chọn hệ thống khai thác

  Đăng bởi mecggi89
  Số trang: 17

Lựa chọn hệ thống khai thác Đăng bởi mecggi89

📎 Số trang: 17
👁 Xem: 708
⬇ Tải: 17

download now Lựa chọn hệ thống khai thác

 • Tổng quan về hệ thống nghiền than dây chuyền 2 Nhà máy Nhiệt ...

  Đăng bởi tamnguyent
  Số trang: 16

Tổng quan về hệ thống nghiền than dây chuyền 2 Nhà máy Nhiệt ... Đăng bởi tamnguyent

📎 Số trang: 16
👁 Xem: 1679
⬇ Tải: 21

download now Tổng quan về hệ thống nghiền than dây chuyền 2 Nhà máy Nhiệt điện Phả lại

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT