Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Thiết kế tốt nghiệp nhà máy bêtông

  Đăng bởi vipsales009
  Số trang: 124

Thiết kế tốt nghiệp nhà máy bêtông Đăng bởi vipsales009

📎 Số trang: 124
👁 Xem: 553
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế tốt nghiệp nhà máy bêtông

 • Nghiên cứu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ CNC

  Đăng bởi babyconyeudau
  Số trang: 97

Nghiên cứu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ CNC Đăng bởi babyconyeudau

📎 Số trang: 97
👁 Xem: 557
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ CNC

 • Thiết kế xưởng cán liên tục thép hình cỡ trung bình và nhỏ ...

  Đăng bởi minhnp
  Số trang: 97

Thiết kế xưởng cán liên tục thép hình cỡ trung bình và nhỏ ... Đăng bởi minhnp

📎 Số trang: 97
👁 Xem: 308
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế xưởng cán liên tục thép hình cỡ trung bình và nhỏ chuyên sản xuất các loại thép xây dựng dạng thanh và cuộn có tiết diẹn đơn giản với năng suất 300 000 tấn năm

 • Thà văn phòng – khu đô thị văn quán hà tây

  Đăng bởi gaucon_gt
  Số trang: 73

Thà văn phòng – khu đô thị văn quán hà tây Đăng bởi gaucon_gt

📎 Số trang: 73
👁 Xem: 514
⬇ Tải: 16

download now Thà văn phòng – khu đô thị văn quán hà tây

 • Tính toán thiết kế hệ thống phân phối và vận chuyển không khí ...

  Đăng bởi duonghung121285
  Số trang: 68

Tính toán thiết kế hệ thống phân phối và vận chuyển không khí ... Đăng bởi duonghung121285

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 550
⬇ Tải: 16

download now Tính toán thiết kế hệ thống phân phối và vận chuyển không khí trong máy điều hòa

 • Tính toán thiết kế hệ dẫn động xích tải

  Đăng bởi incomeaudi
  Số trang: 59

Tính toán thiết kế hệ dẫn động xích tải Đăng bởi incomeaudi

📎 Số trang: 59
👁 Xem: 1652
⬇ Tải: 22

download now Tính toán thiết kế hệ dẫn động xích tải

 • Tính toán sức bền và động lực học

  Đăng bởi hieuttk
  Số trang: 54

Tính toán sức bền và động lực học Đăng bởi hieuttk

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 529
⬇ Tải: 16

download now Tính toán sức bền và động lực học

 • Đồ án công nghệ chế tạo máy

  Đăng bởi nnhieu118
  Số trang: 53

Đồ án công nghệ chế tạo máy Đăng bởi nnhieu118

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 1250
⬇ Tải: 16

download now Đồ án công nghệ chế tạo máy

 • Thiết kế máy công cụ

  Đăng bởi dtquyet
  Số trang: 52

Thiết kế máy công cụ Đăng bởi dtquyet

📎 Số trang: 52
👁 Xem: 730
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế máy công cụ

 • Thiết kế cơ cấu thay đổi tầm vươn

  Đăng bởi mecacuoc
  Số trang: 50

Thiết kế cơ cấu thay đổi tầm vươn Đăng bởi mecacuoc

📎 Số trang: 50
👁 Xem: 966
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế cơ cấu thay đổi tầm vươn

 • Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.

  Đăng bởi bulltrader01
  Số trang: 34

Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công. Đăng bởi bulltrader01

📎 Số trang: 34
👁 Xem: 3851
⬇ Tải: 20

download now Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.

 • Hệ thống thông tin tại Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội

  Đăng bởi congdoandai
  Số trang: 6

Hệ thống thông tin tại Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội Đăng bởi congdoandai

📎 Số trang: 6
👁 Xem: 555
⬇ Tải: 16

download now Hệ thống thông tin tại Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội

 • Thiết kế một xưởng cán hình liên tục chuyên sản xuất các loại ...

  Đăng bởi redsun1126

Thiết kế một xưởng cán hình liên tục chuyên sản xuất các loại ... Đăng bởi redsun1126

📎
👁 Xem: 208
⬇ Tải: 18

download now Thiết kế một xưởng cán hình liên tục chuyên sản xuất các loại thép tròn vằn có năng suất từ 25 vạn tấn năm từ phôi ban đầu có kích thước 130x130x6000 mm Tính cho các sản phẩm thép ф10

 • Xi măng

  Đăng bởi 437182
  Số trang: 311

Xi măng Đăng bởi 437182

📎 Số trang: 311
👁 Xem: 148
⬇ Tải: 3

download now Xi măng

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT