Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Một số biện pháp cơ bản nhằm phòng ngừa, hạn chế, rủi ro trong ...

  Đăng bởi cafetrungnguyen
  Số trang: 149

Một số biện pháp cơ bản nhằm phòng ngừa, hạn chế, rủi ro trong ... Đăng bởi cafetrungnguyen

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 609
⬇ Tải: 19

download now Một số biện pháp cơ bản nhằm phòng ngừa, hạn chế, rủi ro trong hoạt động xuất khẩu rau quả của Tổng công ty Rau quả, Nông sản

 • Thiết kế quy trình công nghệ gia công

  Đăng bởi dangthuhien05
  Số trang: 136

Thiết kế quy trình công nghệ gia công Đăng bởi dangthuhien05

📎 Số trang: 136
👁 Xem: 493
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế quy trình công nghệ gia công

 • Tình hình dạy học và sử dụng tư liệu dạy học trong dạy học ở ...

  Đăng bởi trantienphong1972
  Số trang: 129

Tình hình dạy học và sử dụng tư liệu dạy học trong dạy học ở ... Đăng bởi trantienphong1972

📎 Số trang: 129
👁 Xem: 142
⬇ Tải: 8

download now Tình hình dạy học và sử dụng tư liệu dạy học trong dạy học ở trường TH KT KT Tô Hiệu

 • Ngiên cứu và chế tạo máy dò kim loại

  Đăng bởi lanhhieu
  Số trang: 72

Ngiên cứu và chế tạo máy dò kim loại Đăng bởi lanhhieu

📎 Số trang: 72
👁 Xem: 4260
⬇ Tải: 19

download now Ngiên cứu và chế tạo máy dò kim loại

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón vào thời kỳ trước ...

  Đăng bởi trangbaucoi
  Số trang: 60

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón vào thời kỳ trước ... Đăng bởi trangbaucoi

📎 Số trang: 60
👁 Xem: 623
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón vào thời kỳ trước trỗ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô LVN99 vụ xuân năm 2011

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cao mầm củ đến năng suất chất lượng ...

  Đăng bởi manhhung8586h8
  Số trang: 54

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cao mầm củ đến năng suất chất lượng ... Đăng bởi manhhung8586h8

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 431
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cao mầm củ đến năng suất chất lượng hoa lily Sorbonne trồng chậu vụ Đông Xuân 2010 2011 tại Thái Nguyên

 • Nghiên cứu đặc điểm sinh khối và tích lũy carbon của loài cây Re ...

  Đăng bởi themanhftu
  Số trang: 38

Nghiên cứu đặc điểm sinh khối và tích lũy carbon của loài cây Re ... Đăng bởi themanhftu

📎 Số trang: 38
👁 Xem: 368
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu đặc điểm sinh khối và tích lũy carbon của loài cây Re Bầu Cinnamomun bejolghota Vàng Anh Saraca dives ở rừng phục hồi sau khai thác kiệt IIB tại Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

 • Tập quán, thị hiếu tiêu dùng và kênh phân phối của thị trường EU ...

  Đăng bởi phamhongsonhongson
  Số trang: 35

Tập quán, thị hiếu tiêu dùng và kênh phân phối của thị trường EU ... Đăng bởi phamhongsonhongson

📎 Số trang: 35
👁 Xem: 657
⬇ Tải: 16

download now Tập quán, thị hiếu tiêu dùng và kênh phân phối của thị trường EU đối với mặt hàng rau quả

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT