Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình tỷ lệ 1:10000 của tỉnh Hà Giang ...

  Đăng bởi phlghoang
  Số trang: 93

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình tỷ lệ 1:10000 của tỉnh Hà Giang ... Đăng bởi phlghoang

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 699
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình tỷ lệ 1:10000 của tỉnh Hà Giang bằng phần mềm ArcGIS

 • Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty ...

  Đăng bởi dangngoctung
  Số trang: 91

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty ... Đăng bởi dangngoctung

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 505
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Rượu Hà Nội

 • hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 công cụ để nâng cao năng ...

  Đăng bởi thanhnguyen872
  Số trang: 87

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 công cụ để nâng cao năng ... Đăng bởi thanhnguyen872

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 535
⬇ Tải: 16

download now hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 công cụ để nâng cao năng suất của Tổng công ty thép Việt Nam

 • Một số đặc điểm chất lượng và hệ thống phân loại chất lượng ruby ...

  Đăng bởi Beohien31
  Số trang: 71

Một số đặc điểm chất lượng và hệ thống phân loại chất lượng ruby ... Đăng bởi Beohien31

📎 Số trang: 71
👁 Xem: 554
⬇ Tải: 16

download now Một số đặc điểm chất lượng và hệ thống phân loại chất lượng ruby saphia Việt Nam

 • Đánh giá điều kiện địa chất công trình phân đoạn Km 294 Km 295 ...

  Đăng bởi dotranquyet
  Số trang: 65

Đánh giá điều kiện địa chất công trình phân đoạn Km 294 Km 295 ... Đăng bởi dotranquyet

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 560
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá điều kiện địa chất công trình phân đoạn Km 294 Km 295 Bước thiết kế bản vẽ thi công thiết kế sử lý nền đất yếu cho đoạn tuyến trên bằng phương pháp cọc cát

 • Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 2000 nay là 9001 2008 nghiên cứu ...

  Đăng bởi handoivodoi_tv
  Số trang: 51

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 2000 nay là 9001 2008 nghiên cứu ... Đăng bởi handoivodoi_tv

📎 Số trang: 51
👁 Xem: 517
⬇ Tải: 16

download now Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 2000 nay là 9001 2008 nghiên cứu tình huống Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

 • Thiết kế chương trình quan trắc nước mặt tự động áp dụng cho lưu ...

  Đăng bởi chungthanh30
  Số trang: 30

Thiết kế chương trình quan trắc nước mặt tự động áp dụng cho lưu ... Đăng bởi chungthanh30

📎 Số trang: 30
👁 Xem: 1075
⬇ Tải: 17

download now Thiết kế chương trình quan trắc nước mặt tự động áp dụng cho lưu vực sông tại Việt Nam

 • Tổ chức bộ máy quản lý nghành địa chính việt nam

  Đăng bởi vobinhtd
  Số trang: 17

Tổ chức bộ máy quản lý nghành địa chính việt nam Đăng bởi vobinhtd

📎 Số trang: 17
👁 Xem: 606
⬇ Tải: 16

download now Tổ chức bộ máy quản lý nghành địa chính việt nam

 • Báo cáo kết quả tìm kiếm chi tiết tỷ lệ 1/10.000 do Đoàn Địa ...

  Đăng bởi fomtala7
  Số trang: 17

Báo cáo kết quả tìm kiếm chi tiết tỷ lệ 1/10.000 do Đoàn Địa ... Đăng bởi fomtala7

📎 Số trang: 17
👁 Xem: 493
⬇ Tải: 16

download now Báo cáo kết quả tìm kiếm chi tiết tỷ lệ 1/10.000 do Đoàn Địa chất 202 tiến hành năm 1995

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT