Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Nghiên cứu và đánh giá tính vệ sinh của giày tại TP HCM

  Đăng bởi ck_9606
  Số trang: 101

Nghiên cứu và đánh giá tính vệ sinh của giày tại TP HCM Đăng bởi ck_9606

📎 Số trang: 101
👁 Xem: 529
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu và đánh giá tính vệ sinh của giày tại TP HCM

 • Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH Minh Trí

  Đăng bởi libra0710
  Số trang: 123

Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH Minh Trí Đăng bởi libra0710

📎 Số trang: 123
👁 Xem: 655
⬇ Tải: 16

download now Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH Minh Trí

 • Thực tập công ty may thêu minh trí

  Đăng bởi nguyentienphongtuongan
  Số trang: 102

Thực tập công ty may thêu minh trí Đăng bởi nguyentienphongtuongan

📎 Số trang: 102
👁 Xem: 578
⬇ Tải: 16

download now Thực tập công ty may thêu minh trí

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam trong ...

  Đăng bởi nhn108
  Số trang: 102

Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam trong ... Đăng bởi nhn108

📎 Số trang: 102
👁 Xem: 513
⬇ Tải: 16

download now Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

 • Thực tập Công ty Cổ Phần may Xuất khẩu Hà Bắc

  Đăng bởi tuvanduyanh
  Số trang: 96

Thực tập Công ty Cổ Phần may Xuất khẩu Hà Bắc Đăng bởi tuvanduyanh

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 2782
⬇ Tải: 17

download now Thực tập Công ty Cổ Phần may Xuất khẩu Hà Bắc

 • Mẫu dáng thiết kế mẫu thiết kế và ứng dụng

  Đăng bởi duchieu568
  Số trang: 86

Mẫu dáng thiết kế mẫu thiết kế và ứng dụng Đăng bởi duchieu568

📎 Số trang: 86
👁 Xem: 739
⬇ Tải: 16

download now Mẫu dáng thiết kế mẫu thiết kế và ứng dụng

 • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý , kỹ thuật sản xuất ...

  Đăng bởi lubodl
  Số trang: 86

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý , kỹ thuật sản xuất ... Đăng bởi lubodl

📎 Số trang: 86
👁 Xem: 506
⬇ Tải: 16

download now Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý , kỹ thuật sản xuất và kinh doanh của Công ty May 10

 • Huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở Công ty Cổ ...

  Đăng bởi opentalked
  Số trang: 83

Huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở Công ty Cổ ... Đăng bởi opentalked

📎 Số trang: 83
👁 Xem: 397
⬇ Tải: 16

download now Huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở Công ty Cổ phần dệt

 • Nghiên cứu một số đặc trưng kỹ thuật của vải không dệt dùng làm ...

  Đăng bởi goimaiten
  Số trang: 82

Nghiên cứu một số đặc trưng kỹ thuật của vải không dệt dùng làm ... Đăng bởi goimaiten

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 1657
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu một số đặc trưng kỹ thuật của vải không dệt dùng làm phụ liệu May mặc và Da giày 1

 • Công ty may BEEAHN

  Đăng bởi lpm957sukhoidaumoi
  Số trang: 80

Công ty may BEEAHN Đăng bởi lpm957sukhoidaumoi

📎 Số trang: 80
👁 Xem: 1102
⬇ Tải: 17

download now Công ty may BEEAHN

 • Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại nhà máy may thời trang ...

  Đăng bởi bakhiahl
  Số trang: 78

Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại nhà máy may thời trang ... Đăng bởi bakhiahl

📎 Số trang: 78
👁 Xem: 490
⬇ Tải: 17

download now Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại nhà máy may thời trang công ty Dệt may Hà nội

 • Thiết kế dây chuyền

  Đăng bởi tuanceo1
  Số trang: 77

Thiết kế dây chuyền Đăng bởi tuanceo1

📎 Số trang: 77
👁 Xem: 923
⬇ Tải: 17

download now Thiết kế dây chuyền

 • Kiểm tra nguyên liệu bán thành phẩm và chất lượng sợi

  Đăng bởi mrphunh
  Số trang: 77

Kiểm tra nguyên liệu bán thành phẩm và chất lượng sợi Đăng bởi mrphunh

📎 Số trang: 77
👁 Xem: 2242
⬇ Tải: 20

download now Kiểm tra nguyên liệu bán thành phẩm và chất lượng sợi

 • Báo cáo tổng hợp

  Đăng bởi duylinh1021990
  Số trang: 77

Báo cáo tổng hợp Đăng bởi duylinh1021990

📎 Số trang: 77
👁 Xem: 532
⬇ Tải: 16

download now Báo cáo tổng hợp

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT