Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Thực trạng Chưng cất dầu thô

  Đăng bởi quocpp77
  Số trang: 141

Thực trạng Chưng cất dầu thô Đăng bởi quocpp77

📎 Số trang: 141
👁 Xem: 694
⬇ Tải: 18

download now Thực trạng Chưng cất dầu thô

 • trong kế hoạch xây dựng những nhà máy lọc dầu đầu tiên ở Việt nam

  Đăng bởi quocchien_tb
  Số trang: 114

trong kế hoạch xây dựng những nhà máy lọc dầu đầu tiên ở Việt nam Đăng bởi quocchien_tb

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 570
⬇ Tải: 17

download now trong kế hoạch xây dựng những nhà máy lọc dầu đầu tiên ở Việt nam

 • Quá trình reforming xúc tác xăng nặng

  Đăng bởi dinhhoaiphuong
  Số trang: 114

Quá trình reforming xúc tác xăng nặng Đăng bởi dinhhoaiphuong

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 514
⬇ Tải: 18

download now Quá trình reforming xúc tác xăng nặng

 • Xây dựng công nghiệp

  Đăng bởi sushi_no1
  Số trang: 106

Xây dựng công nghiệp Đăng bởi sushi_no1

📎 Số trang: 106
👁 Xem: 482
⬇ Tải: 17

download now Xây dựng công nghiệp

 • Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý ...

  Đăng bởi haiau8353
  Số trang: 102

Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý ... Đăng bởi haiau8353

📎 Số trang: 102
👁 Xem: 376
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý nhũ tương nghịch và sơ đồ công nghệ xử lý dầu trên trạm rót dầu không bến Chí Linh 1

 • Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ, ...

  Đăng bởi anhdq301
  Số trang: 102

Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ, ... Đăng bởi anhdq301

📎 Số trang: 102
👁 Xem: 587
⬇ Tải: 17

download now Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ, bằng tăng cường xử lý nhũ tương axít vùng cận đáy giếng khai thác

 • Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ ...

  Đăng bởi chungkhoan123
  Số trang: 99

Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ ... Đăng bởi chungkhoan123

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 476
⬇ Tải: 16

download now Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ bằng tăng cường xử lý nhũ tương axít vùng cận đáy giếng khai thác 1

 • Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý ...

  Đăng bởi Callme
  Số trang: 99

Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý ... Đăng bởi Callme

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 568
⬇ Tải: 17

download now Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý nhũ tương nghịch và sơ đồ công nghệ xử lý dầu trên trạm rót dầu không bến Chí Linh

 • Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý ...

  Đăng bởi nguyenhuyen_vn
  Số trang: 99

Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý ... Đăng bởi nguyenhuyen_vn

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 151
⬇ Tải: 19

download now Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý nhũ tương nghịch và sơ đồ công nghệ xử lý dầu trên trạm rót dầu không bến Chí Linh 1

 • Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý ...

  Đăng bởi hatbyt
  Số trang: 99

Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý ... Đăng bởi hatbyt

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu những phương pháp phá nhũ để nâng cao hiệu quả xử lý nhũ tương nghịch và sơ đồ công nghệ xử lý dầu trên trạm rót dầu không bến Chí Linh 1

 • An toàn lao động và bảo vệ môi trường

  Đăng bởi socola2001
  Số trang: 92

An toàn lao động và bảo vệ môi trường Đăng bởi socola2001

📎 Số trang: 92
👁 Xem: 388
⬇ Tải: 19

download now An toàn lao động và bảo vệ môi trường

 • Thiết kế Xây dựng nhà máy

  Đăng bởi nttt542003
  Số trang: 92

Thiết kế Xây dựng nhà máy Đăng bởi nttt542003

📎 Số trang: 92
👁 Xem: 505
⬇ Tải: 18

download now Thiết kế Xây dựng nhà máy

 • Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ

  Đăng bởi hoangambition
  Số trang: 91

Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ Đăng bởi hoangambition

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 665
⬇ Tải: 20

download now Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ

 • Thiết kế tổng thể công trình hệ thống thu gom và vận chuyển khí ...

  Đăng bởi hanhtinhso_vt
  Số trang: 89

Thiết kế tổng thể công trình hệ thống thu gom và vận chuyển khí ... Đăng bởi hanhtinhso_vt

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 598
⬇ Tải: 17

download now Thiết kế tổng thể công trình hệ thống thu gom và vận chuyển khí Bạch Hổ - Thủ Đức

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT