Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Thiết kế kcđ đặt tại vùng mỏ bạch hổ Việt Nam

  Đăng bởi trungsonvn87
  Số trang: 166

Thiết kế kcđ đặt tại vùng mỏ bạch hổ Việt Nam Đăng bởi trungsonvn87

📎 Số trang: 166
👁 Xem: 568
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế kcđ đặt tại vùng mỏ bạch hổ Việt Nam

 • Tính toán các đặc trưng khí tượng thủy văn

  Đăng bởi pttamdng
  Số trang: 169

Tính toán các đặc trưng khí tượng thủy văn Đăng bởi pttamdng

📎 Số trang: 169
👁 Xem: 113
⬇ Tải: 12

download now Tính toán các đặc trưng khí tượng thủy văn

 • giàn đỡ đầu giếng rc5 viện xây dựng công trình biển đặt tại vùng ...

  Đăng bởi lythanhtuan
  Số trang: 166

giàn đỡ đầu giếng rc5 viện xây dựng công trình biển đặt tại vùng ... Đăng bởi lythanhtuan

📎 Số trang: 166
👁 Xem: 507
⬇ Tải: 16

download now giàn đỡ đầu giếng rc5 viện xây dựng công trình biển đặt tại vùng mỏ bạch hổ việt nam

 • Thiết kế hồ chứa nước HOA SƠN Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa

  Đăng bởi ngocboong
  Số trang: 155

Thiết kế hồ chứa nước HOA SƠN Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa Đăng bởi ngocboong

📎 Số trang: 155
👁 Xem: 767
⬇ Tải: 23

download now Thiết kế hồ chứa nước HOA SƠN Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa

 • Thiết kế khối chân đế dàn BK bằng thép độ sâu 77 mét nước.

  Đăng bởi phuthanh_stock
  Số trang: 129

Thiết kế khối chân đế dàn BK bằng thép độ sâu 77 mét nước. Đăng bởi phuthanh_stock

📎 Số trang: 129
👁 Xem: 550
⬇ Tải: 17

download now Thiết kế khối chân đế dàn BK bằng thép độ sâu 77 mét nước.

 • công trình thiết kế kỹ thuật quy hoạnh thuỷ lợi huyện Xuyên Mộc ...

  Đăng bởi huynguyen6688
  Số trang: 113

công trình thiết kế kỹ thuật quy hoạnh thuỷ lợi huyện Xuyên Mộc ... Đăng bởi huynguyen6688

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 571
⬇ Tải: 16

download now công trình thiết kế kỹ thuật quy hoạnh thuỷ lợi huyện Xuyên Mộc với Hồ Chứa Suối Các

 • Thiết kế quy hoạch luồng tàu qua Cửa Đáy

  Đăng bởi minhhieu0109
  Số trang: 111

Thiết kế quy hoạch luồng tàu qua Cửa Đáy Đăng bởi minhhieu0109

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 982
⬇ Tải: 17

download now Thiết kế quy hoạch luồng tàu qua Cửa Đáy

 • Thiết kế khối chân đế dàn BK bằng thép độ sâu mét nước

  Đăng bởi HS-VN
  Số trang: 109

Thiết kế khối chân đế dàn BK bằng thép độ sâu mét nước Đăng bởi HS-VN

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 472
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế khối chân đế dàn BK bằng thép độ sâu mét nước

 • Thiết kế đê Quỳnh Dị huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

  Đăng bởi quyenblue103
  Số trang: 91

Thiết kế đê Quỳnh Dị huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An Đăng bởi quyenblue103

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 723
⬇ Tải: 18

download now Thiết kế đê Quỳnh Dị huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

 • Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ

  Đăng bởi Hoahykhang
  Số trang: 91

Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ Đăng bởi Hoahykhang

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 671
⬇ Tải: 16

download now Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ

 • Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ 1

  Đăng bởi man_com20002000
  Số trang: 91

Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ 1 Đăng bởi man_com20002000

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 245
⬇ Tải: 16

download now Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ 1

 • Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ 1

  Đăng bởi sushi_no1
  Số trang: 91

Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ 1 Đăng bởi sushi_no1

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 242
⬇ Tải: 16

download now Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ 1

 • Tính toán chống ăn mòn cho đường ống ngầm

  Đăng bởi inkamedia
  Số trang: 91

Tính toán chống ăn mòn cho đường ống ngầm Đăng bởi inkamedia

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 533
⬇ Tải: 16

download now Tính toán chống ăn mòn cho đường ống ngầm

 • Thiết kế đê Quỳnh Dị huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An 1

  Đăng bởi noelvna
  Số trang: 91

Thiết kế đê Quỳnh Dị huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An 1 Đăng bởi noelvna

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 503
⬇ Tải: 17

download now Thiết kế đê Quỳnh Dị huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An 1

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT