Đồ án bê tông cốt thép số 2: thiết kế khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép

Loại file: pdf, docx | Số trang: 60 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,331 Kb | Thành viên chia sẻ: traxanh_66 | Sửa đổi lần cuối: 02/01/2012

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,331 Kb

ĐỒ ÁN BTCT 2                            GVHD : TH. S ĐÀO VĂN CƯỜNG

ĐỒ ÁN Bấ TễNG CỐT THẫP SỐ 2

THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CễNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHẫP

Số liệu cho trước

Nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép, ba nhịp đều nhau, Lk = 20 m, cùng cao trình ray R = 6, 1 m mỗi nhịp có 2 cầu trục chạy điện, chế độ làm việc nhẹ. Sức trục Q = 15 T. Bước cột a = 6 m. Địa điểm xây dựng: Hũa Bình.

I. LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC CỦA CÁC CẤU KIỆN:

1. Chọn kết cấu mái:

              Với nhịp L = Lk+ 2l =20+2.0, 75=21, 5m

                            L: nhịp nhà.

                            Lk: nhịp cầu trục, Lk = 20m.

                            l: Khoảng cách từ trục định vị đến trục đỡ cầu trục,l = 0,75m.

L =21, 5m > 18m nên chọn kết cấu dàn bê tông cốt thép dạng hình thang.

Chiều cao giữa dàn lấy trong khoảng .

Chọn h = 3m, đầu dàn cao 1, 6m.

              Chọn cửa mái chỉ đặt ở nhịp giữa, rộng 9, 5m, cao 4m.

              Các lớp mái được cấu tạo từ trên xuống dưới như sau:

                            - Hai lớp gạch lá nem kể cả vữa lót dày 5cm;

                            - Lớp bê tông nhẹ cách nhiệt dày 12cm;

                            - Lớp bê tông chống thấm dày 4cm;

                            - Panel mái là dạng panel sườn, kích thước 6x1,5m, cao 30cm.

Tổng chiều dày các lớp mái: t = 5 + 12 + 4 + 30 = 51cm.

NGUYỄN HUY THễNG 2005X1                                                                 Trang: 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
Đồ án bê tông cốt thép số 2: thiết kế khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép docx Đăng bởi
5 stars - 885 reviews
Thông tin tài liệu 60 trang Đăng bởi: traxanh_66 - 02/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/07/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đồ án bê tông cốt thép số 2: thiết kế khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép