giải pháp thiết kế trắc dọc trắc ngang và tính khối lượng đào đắp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 101 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: nguyenquocvinh83 | Sửa đổi lần cuối: 03/04/2012

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HIỆN TRẠNG

CHƯƠNG II

XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG, QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Chương III

GIẢI PHÁP QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC, TÍNH TOÁN THỦY VĂN

Chương IV

giải pháp thiết kế trắc dọc ,trắc ngang và tính khối lượng đào đắp

Chương V

XÁC ĐỊNH LƯỢNG TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, THỜI GIAN XE CHẠY

Chương VI

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

Chương VII

SO SÁNH , LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ÁO ĐƯỜNG

CHƯƠNG VIII

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HIỆN TRẠNG

PHẦN 1

LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ

PHẦN 2

THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐOẠN TUYẾN

PHẦN 3

THIẾT KẾ KỸ THUẬT

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG                                                                                                                                                             ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

       KHOA CẦU ĐƯỜNG                                                                                        

    

 

PHẦN 1

LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ                                             

XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA 2  ĐIỂM A-B

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HIỆN TRẠNG

I.1.  Mở đầu

Tuyến đường thiết kế đi qua hai điểm A- B thuộc tỉnh Bắc Giang. Đây là khu vực đồi núi tương đối cao. Do địa hình đồi núi nên có một số lượng lớn suối nhánh len lỏi từ các khe hẽm, mương xói đổ về suối chính, từ suối chính đổ ra các hồ lớn lân cận.

Vì vậy, khi thiết kế tuyến đường cần chú ý thể hiện đều đặn, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên, làm cho phối cảnh ở đây phong phú hơn, mỹ quan hơn.

I.2. Tổng quan về tuyến đường A-B

   I.2.1. Giới thiệu về tuyến đường

   I.2.2. Các căn cứ pháp lý

      I.2.2.a. Căn cứ lập dự án

         - Theo quyết định số 75 QĐ/UBND ngày 10/2/2007 của chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi XD tuyến đường qua 2 điểm A-B

         - Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường A-B do công ty tư vấn và KSTK công trình GTVT Bắc Giang lập ngày 1/ 3/ 2007

         - Theo quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông của vùng đã được Nhà nước phê duyệt(trong giai đoạn 2000¸2020), cần phải xây dựng tuyến đường qua 2 điểm A-B để phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, và chủ trương của Nhà nước nhằm phát triển kinh tế của một tỉnh vùng núi phía Bắc

          - Theo văn bản(hợp đồng kinh tế) ký kết giữa chủ đầu tư là UBND tỉnh và công ty tư vấn KSTK CTGT thuộc Tổng công ty công trình giao thông 1

          - Xuất phát từ các yêu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng.

     I.2.2.b. Các tiêu chuẩn(quy trình, quy phạm) sử dụng

          - Theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 - 05[1]

          - Theo Quy Trình Thiết Kế áo Đường Mềm 22 TCN 211 - 06[2]

          - Theo Quy Trình Khảo Sát Đường Ôtô 22 TCN 27 - 263-2000[9]

          - Theo Tiêu chuẩn Tính Toán Lưu Lượng Dòng Chảy Lũ  22 TCN 220 - 95[28]

          - Định hình cống tròn 533-01-01

I.3. Hình thức đầu tư và nguồn vốn

         - Vốn đầu tư gồm 2 phần: 40% vốn của địa phương và 60% vốn vay của World Bank

         - Hình thức đầu tư

             + Đối với nền đường và công trình cầu cống: Chọn phương án đầu tư tập trung một lần.

             + Đối với áo đường: đề xuất 2 phương án(đầu tư tập chung 1 lần và đầu tư phân kỳ) sau đó lập luận chứng kinh tế, so sánh chọn phương án tối ưu

             + Chủ đầu tư là UBND tỉnh Bắc Giang địa chỉ liên hệ :

                 - Số 10 - Đường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Bắc Giang

     - Điện thoại : 0240-854383         

Đỗ Công Hải 8391. 48CD5              Trang103             

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật cầu đường
giải pháp thiết kế trắc dọc trắc ngang và tính khối lượng đào đắp CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HIỆN TRẠNG CHƯƠNG II XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG, QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Chương III GIẢI PHÁP QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC, TÍNH TOÁN THỦY VĂN Chương IV giải pháp thiết kế trắc dọc ,trắc ngang và tính khối lượng đào đắp Chương V XÁC ĐỊNH LƯỢNG TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, THỜI GIAN ... docx Đăng bởi
5 stars - 1268 reviews
Thông tin tài liệu 101 trang Đăng bởi: nguyenquocvinh83 - 03/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: giải pháp thiết kế trắc dọc trắc ngang và tính khối lượng đào đắp